Direct naar

  Wet Zorg en Dwang

  De wet geeft je zoveel mogelijk zelf de regie over je leven en beschermt de rechten van personen die onvrijwillige zorg ontvangen en gaat over onvrijwillige opname van en (onvrijwillige) zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een cliënt of een vertegenwoordiger zich verzet. Deze zorg mag alleen worden ingezet wanneer het niet toepassen hiervan ernstig nadeel voor de cliënt zelf, de huisgenoten of de omgeving geeft. Onder ernstig nadeel wordt bijvoorbeeld verstaan: zelfverwaarlozing, agitatie, agressie (of het oproepen daarvan bij andere cliënten).

  Binnen Carintreggeland wordt in principe zo min mogelijk onvrijwillige zorg toegepast. Soms is het nodig om ernstige nadeel voor de cliënt te voorkomen. Alle zorg, ook de onvrijwillige zorg wordt beschreven in het zorg-/behandelplan. Er staat beschreven wat het doel is van de onvrijwillige zorg en welk nadeel hiermee wordt voorkomen. Onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast na een zorgvuldige multidisciplinaire beoordeling volgens het Wzd-stappenplan waarbij de client / clientvertegenwoordiger wordt betrokken.

  De onvrijwillige zorg wordt volgens vastgestelde termijnen in het Wzd stappenplan periodiek geëvalueerd - het initiatief hiertoe ligt bij de Wzd zorgverantwoordelijke. De onvrijwillige zorg stopt wanneer deze niet meer noodzakelijk is.

  In principe beslis je zelf. Als je een bepaald besluit niet meer zelf kunt nemen, dan wordt de cliëntvertegenwoordiger bij de besluitvorming betrokken. Wij bespreken bij opname, wie de vertegenwoordiger is. Als er niemand is, die als vertegenwoordiger optreedt, terwijl dit wel noodzakelijk is, zal Carintreggeland de rechter vragen om een mentor te benoemen.

  Wzd-functionarissen

  De Wzd-functionarissen, specialisten Ouderengeneeskunde, houden toezicht op de uitvoering van de Wzd en informeren de Inspectie voor de gezondheidszorg bij signalen.  Voor vragen ten aanzien van de Wet zorg en dwang kun je contact opnemen met de behandelend arts of de zorgcoördinator.

  Wzd cliëntvertrouwenspersonen

  De onafhankelijke Wzd cliëntvertrouwenspersonen ondersteunen bij alle vragen, problemen en klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Deze cliëntvertrouwenspersonen werken niet voor Carintreggeland, maar zijn onafhankelijk. Meer informatie over de cliéntvertrouwenspersonen Wzd vind je onder het kopje klachten op deze website.

  De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon stelt zich voor

  De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon stelt zich voor

  In dit filmpje stelt de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Marian Stevelink zich voor.