Ondersteuning en zorg

Direct naar

  Carintreggeland is expert op het gebied van dementie en zorg en ondersteuning thuis. Samen met jou en je naasten zoeken we naar manieren waarop je zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt wonen. Zoals je dat gewend bent en op een manier waar je gelukkig van wordt. 

  We gaan uit van jouw eigen mogelijkheden. Samen kijken wat je zelf kunt, waar je naasten bij kunnen helpen, welke hulpmiddelen kunnen ondersteunen en waarbij wij je kunnen helpen. Naast de informatie op deze pagina zijn er folders beschikbaar die je onderaan deze pagina kunt vinden.

  Hulpmiddelen

  We vinden het belangrijk dat jij jezelf kunt redden. Als dat niet meer lukt en ondersteuning nodig is kijken we welke (digitale) hulpmiddelen of zorgtechnologie passend zijn voor jouw ondersteuningsvraag. Zo kun je denken aan personenalarmering, hulpmiddelen die je helpen bij het tijdig innemen van medicatie (Medido) of bij je dagelijkse verzorging. Benieuwd welke hulpmiddelen jou nog meer kunnen ondersteunen? Bekijk via onderstaande knop meer hulpmiddelen.

  Dagbegeleiding

  De dagbegeleiding biedt ondersteuning aan mensen die wat hulp nodig hebben om structuur in hun leven te brengen. We stimuleren en activeren het geheugen. Dat helpt om zelfredzaam te zijn en te blijven waardoor je mee kunt blijven doen in de maatschappij. We werken daarbij nauw samen met welzijn- en vrijwilligersorganisaties.

  We bieden ook dagbehandeling en  dagbegeleiding op de boerderij en in de natuur zoals bijvoorbeeld Hof Espelo en Erve Peeze.

  Bekijk via onderstaande knop onze dagbegeleidinglocaties. 

  Thuisbegeleiding

  Heb je hulp nodig om structuur aan te brengen in je leven, de administratie te regelen of zaken op orde te brengen, dan kan de thuisbegeleider je ondersteunen. Dat kan door bij je thuis te komen maar ook via beeldzorg. 

  De thuisbegeleider neemt niets over maar helpt je om de situatie te verbeteren of te stabiliseren. Je houdt zelf de regie. We ondersteunen je bijvoorbeeld bij (opvoed)ondersteuning binnen het gezin; het opbouwen van een dag- en weekritme; het vinden van passende dagbesteding; het geven van inzicht in en leren omgaan met een ziekte of beperking.

  Thuisbegeleiding is mogelijk voor mensen met psychiatrische aandoeningen, dementie, autisme, opvoedkundige vraagstukken, niet-aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking, een zintuigelijke handicap of een lichamelijke beperking.

  Carintreggeland biedt ook thuisbegeleiding aan anderstaligen. Dat doen we vanuit IDA (Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen). Naast ondersteuning bij praktische zaken en integratie geven de IDA thuisbegeleiders ook inzicht in de Nederlandse cultuur. De IDA-medewerkers spreken onder andere Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek Arabisch en Midden-Oosten Arabisch), Marokkaans, Armeens, Aramees, Tigrinya, Frans, Russisch en Oekraïns.

  Wijkverpleging

  Heb je wijkverpleging nodig, dan kijken wij samen met jou en je naasten hoe we je kunnen ondersteunen. Wat kun je zelf, waarbij kan je mantelzorger ondersteunen, welke (digitale) hulpmiddelen kun je gebruiken en wat kan de wijkverpleging voor je betekenen. Dankzij de zelfredzaamheidskoffer kan de wijkverpleging je adviseren over het gebruik van hulpmiddelen en kun je een aantal hulpmiddelen uitproberen.

  Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, aankleden, verzorgen van een wond, medicijngebruik of de toiletgang? We ondersteunen je bij die handelingen die je niet zelf meer kunt of waarbij je geen hulp hebt van je omgeving. Onze wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij je langskomen om de situatie te bespreken.

  Heb je een indicatie voor verpleeghuiszorg (wlz) maar wil je thuis blijven wonen, dan is dat soms mogelijk modulair pakket thuis (mpt). Je wordt ondersteund door de wijkverpleging zolang dat veilig en verantwoord is of ter overbrugging wanneer je wacht op een plek in het verpleeghuis. Onze zorgregelaars ondersteunen je graag bij het maken van de juiste keuze.

  Onze medewerkers met het aandachtsveld palliatieve zorg hebben veel kennis en expertise op dit gebied en ondersteunen jou, je naasten en andere zorgprofessionals. 

  We werken met kleine teams in de wijk. Kwaliteit, deskundigheid en klantvriendelijkheid staat daarbij voorop, zeven dagen per week, 24 uur per dag. 

  Voor onze nachtzorg werken we samen met Thoez Twente. Thoez is een samenwerkingsverband van meerdere zorgorganisaties, waaronder Carintreggeland, die samen de nachtzorg verlenen.

  Specialistische zorg

  Ook thuis kun je specialistische zorg en ondersteuning nodig hebben. Binnen Carintreggeland bieden we die mogelijkheid. Zo ondersteunen onze casemanagers dementie cliënten en hun naasten. De casemanager houdt contact en bespreekt regelmatig hoe het gaat. Is er hulp of begeleiding nodig dan probeert hij/zij de noodzakelijke zorg en/of begeleiding te regelen.

  Onze psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten houden spreekuur voor mensen die nog zelfstandig wonen. Ook zijn ze samen met de specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren vraagbaak voor huisartsen en eerstelijnspraktijken op het gebied van complexe zorgvragen.

  Ook wanneer je een wond of huidproblemen hebt kun je bij ons terecht. Onze wondspecialisten helpen je graag verder. Heb je een huidaandoening, bijvoorbeeld eczeem of psoriasis dan kan de huisarts of dermatoloog je doorverwijzen naar het verpleegkundig huidspreekuur. 

  Onze specialistische thuisverpleging voorkomt een ziekenhuisopname of wordt geboden na thuiskomst uit het ziekenhuis. We werken daarvoor samen met het ziekenhuis ZGT, Trivium Meulenbelt Zorg en ZorgAccent onder de naam Thoez Twente.

  In het Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+ ondersteunen wij cliënten die zelfstandig thuis wonen en die in een verpleeghuis wonen. In Eugeria is een speciale afdeling voor de zorg voor ouderen met ouderdomsproblemen en chronische psychiatrische problemen (met bijvoorbeeld angst en stemmings-, gedrags-, ontwikkelings- en psychotische stoornissen).

  Volledig pakket thuis

  Heb je een indicatie voor verpleeghuiszorg? En wil je graag thuis blijven wonen? Dat kan. Met een volledig pakket thuis is het mogelijk om verpleeghuiszorg thuis te ontvangen.  

  Samen met jou en je mantelzorgers geven we invulling aan wat jij nodig hebt om thuis te kunnen blijven leven zoals je gewend bent. Dat doen we met welzijn, ondersteuning, begeleiding en zorg. Samen bespreken we wat je nodig hebt, zoals hulpmiddelen, mantelzorgers of zorgmedewerkers.  

  Onze zorgregelaars denken graag met je mee wel pakket het beste bij jou en jouw situatie past.  

   

  Verpleeghuiszorg

  Bij Carintreggeland bieden we je professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn. Ook als je niet meer thuis kunt wonen. Dat doen we in onze Carintreggeland Huizen. Je krijgt daar de ondersteuning en zorg die je nodig hebt. Afgestemd op jouw vraag zoals bijvoorbeeld bij Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel, Gerontopsychiatrie, CVA of dementie (Alzheimer). We zijn zijn expert op het gebied van dementie.

  De zorg die wij bieden verschilt per persoon. Het is steeds een combinatie van ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen. We kijken wat je zelf nog kunt met behulp van zorgtechnologie en hulpmiddelen en sluiten daar op aan. Ook je mantelzorgers mogen net als thuis blijven ondersteunen. Dat is fijn voor jou en voor je mantelzorger.

  Verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg. Soms geholpen door andere behandelaren, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, diëtist of logopedist.

  Je kunt bij ons terecht voor de volgende soorten verpleeghuiszorg:

  • voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek)
  • voor mensen met geheugenproblemen (psychogeratrie)
  • voor mensen met psychiatrische problemen (gerontopsychiatrie)

  Veelgestelde vragen

  Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat je eerst moet revalideren of dat er wijkverpleging nodig is. 

  In het ziekenhuis wordt dit met je besproken zodra duidelijk is dat je naar huis mag. Een plek voor tijdelijk verblijf voor revalidatie wordt gezocht en de overdracht naar de wijkverpleging wordt geregeld.

  Ben je al cliënt van Carintreggeland wijkverpleging, en is je zorgvraag niet gewijzigd, dan kun je ook na ontslag uit het ziekenhuis weer een beroep doen op onze ondersteuning.

  Ben je nog geen cliënt van Carintreggeland wijkverpleging maar verwacht je wel ondersteuning nodig te hebben, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij een indicatie kunnen stellen en de zorg kunnen inplannen. Het ziekenhuis zal dan de zorg aan ons overdragen.

  Voor de actuele wachttijd kun je contact opnemen met onze zorgregelaars via telefoonnummer 088 367 7000. Zij vertellen je graag over onze wachttijden. 

  Dat kan zeker. Je kunt ons waarderen op Zorgkaart Nederland. Ga naar www.zorgkaartnederland.nl, zoek op Carintreggeland en kies dan de locatie of wijkverplegingsteam per gemeente waarover je een waardering wilt uitbrengen.

  Praktische informatie

  Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de zorgregelaars via telefoonnummer 088 367 7000. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden. 

  Dagbegeleiding
  Voor dagbegeleiding hebt je een indicatie nodig. Je kunt op verschillende manieren een indictie aanvragen. Je kan bij het WMO-loket/zorgloket van je gemeente een aanvraag indienen. Het zorgloket kan je hier meer over informeren of bekijk de website www.hetcak.nl voor meer informatie. Ook via de Wet langdurige zorg kun je dagbegeleiding aanvragen. Je wijkverpleegkundige of zorgregelaar van Carintreggeland kunnen je daar bij helpen.  

  Thuisbegeleiding
  Aanvragen kan via de Wmo, vanuit de Wlz of via de huisarts, jeugdarts of gecertificeerde instelling (voor hulpverlening aan jongeren onder de 18 jaar). Heb je geen indicatie dan kun je ook zelf thuisbegeleiding inkopen. Onze thuisbegeleiders helpen je graag bij de aanvraag van een indicatie. Bel 088 367 7000 of mail naar thuisbegeleiding@carintreggeland.nl

  Voor thuisbegeleiding betaal je maandelijks een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

  Wijkverpleging
  Voor wijkverpleging is een indicatie nodig. Die indicatie krijg je van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging wordt geen eigen bijdrage gevraagd en wijkverpleging gaat niet ten koste van het eigen risico.

  Voor wondzorg is een verwijzing door huisarts of medisch specialist nodig. Je kunt Wondzorg aanvragen door te bellen met 088 367 7000.

  Casemanager Dementie 
  Je kunt op verschillende manieren vragen om toewijzing van een casemanager dementie. De eenvoudigste manier is via je eigen huisarts. Als je al wijkverpleging hebt, dan kun je ook de wijkverplegingsmedewerker vragen om je in contact te brengen met een casemanager dementie. Aan de persoonlijke begeleiding van een casemanager zijn  géén kosten verbonden. Je kan ook rechtstreeks contactopnemen met de casemanager dementie. Bel 088 367 7000 of mail naar casemanagers.dementie@carintreggeland.nl

  Verpleeghuiszorg thuis
  Voor het volledig pakket thuis en modulair pakket thuis heb je een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. Deze kun je aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit kun je zelf doen, maar kan ook via je huisarts of de clientondersteuner van je zorgverzekeraar. Onze zorgregelaars kunnen je hier ook bij helpen. Je kunt de zorgregelaars bereiken via telefoonnummer 088 367 7000. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.  

  Verpleeghuiszorg 
  Voor het verpleeghuis heb je een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. Deze kun je aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit kun je zelf doen, maar kan ook via je huisarts, of de clientondersteuner van je zorgverzekeraar. Onze zorgregelaars kunnen je hier ook bij helpen. Je kunt de zorgregelaars bereiken via telefoonnummer 088 367 7000. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden. 

  Via onderstaande link vind je een overzicht kosten en vergoedingen en wie wat betaalt in de Wet langdurige zorg.
  Klik hier om het overzicht te bekijken.

  Bekijk hier de tarieven aanvullende dienstverlening voor 2024.

  Klik op op onderstaande knop voor de algemene voorwaarden.

  Hoge klanttevredenheid

  We zijn er trots op dat we behoren tot de 25% 'best scorende' organisaties voor wijkverpleging. Ook op Zorgkaart vertellen clienten en hun naasten dat zij heel tevreden zijn met de ondersteuning die wij bieden.