Direct naar

  Informatie voor verwijzers

  Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning en zorg voor je patiënt. We denken graag met je mee. We hebben veel kennis en expertise op het gebied van wijkverpleging, begeleiding en wonen met zorg. Als Carintreggeland zijn we gespecialiseerd in ondersteuning en zorg aan ouderen. Heb je een patiënt die gespecialiseerde zorg nodig heeft? Denk hierbij aan COPD, wond- of huidzorg, palliatieve zorg of dementie. Meer informatie of hulp nodig? Neem dan contact met ons op 088 - 367 7000

  Praktische informatie

  Ben je huisarts, specialisten ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige? Dan kun je zorg aanmelden bij Carintreggeland. Dat kan tijdens kantooruren via de ZGTlijn1-2, telefoon 088 708 3669, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op 074 255 0010, e-mail mth@thoeztwente.nl. De zorg wordt verleend door Thoez Twente.

  Klik op onderstaande knop voor het formulier. 

  Carintreggeland biedt palliatieve zorg. De huisarts stelt vast wanneer iemand in de palliatieve fase komt. De wijkverpleegkundige bepaalt vervolgens in overleg welke ondersteuning nodig is. De meeste mensen willen deze laatste levensfase thuis in hun vertrouwde omgeving doorbrengen. Het liefst omringd door hun naasten. Dit betekent dat de ondersteuning die we hen bieden, uitgaat van hun wensen en behoeften met respect voor hun leefwijze.

  Onze medewerkers die als aandachtsveld palliatieve zorg hebben, hebben veel kennis en expertise op dit gebied en ondersteunen de cliënt, zijn/haar naasten en andere zorgprofessionals. Zij bieden een luisterend oor, ondersteuning bij lichamelijke klachten maar geven ook informatie over praktische zaken zoals hulpmiddelen en zorgmogelijkheden.

  Carintreggeland is lid van Netwerken Palliatieve Zorg Twente.

  Bel voor het aanvragen van palliatieve zorg met 088 367 7000.

  Huisartsen en medisch specialisten kunnen hun patiënt aanmelden voor wond- en/of zwachtelzorg.

  Het wondzorgteam is 24/7 bereikbaar via telefoon  088 367 7000. Na ontvangst van de aanvraag neemt het wondzorgteam tijdens kantooruren contact op met zowel de verwijzer als de patiënt.

  E-mail: zorgpunt@carintreggeland.nl

  Huisartsen en dermatologen kunnen patiënten aanmelden voor het huidzorgspreekuur via Zorgdomein. Zoek op regulier spreekuur zelfmanagement huidzorg. Voorzie de verwijsbrief en het behandelplan van de personalia van de patiënt en stuur dit in via  Zorgdomein.

  Telefonisch contact kan ook. Bel voor informatie 088 367 7000 en laat een belverzoek achter of mail naar huidzorgspreekuur@carintreggeland.nl. De huidzorgverpleegkundigen nemen na verwijzing rechtstreeks contact op met de patiënt.

  Na verwijzing volgt een indicatie voor drie maanden begeleiding.
  De verwijzer blijft hoofdbehandelaar.
  Na beëindiging van de zorg ontvangt de verwijzer een terugkoppeling per mail.

  Binnen D-ZEP Alliantie Twente werken medewerkers van Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg intensief samen met betrekking tot het begrijpen en hanteerbaar maken van zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie. Het D-ZEP Alliantie Twente consultatieteam bestaat uit 13 consulenten.

  De essentie van de aanpak van D-ZEP Alliantie Twente is dat we leren begrijpen wat de aanleiding is van het zeer ernstig probleemgedrag van de cliënt, wat dit gedrag in stand houdt en wat we kunnen doen om het zeer ernstige probleemgedrag hanteerbaar te maken.

  Consult aanvragen
  Professionals van pg-afdelingen in Twente kunnen wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij het consultatieteam. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Als dat zo is, wordt een match gemaakt tussen de professional en het consultatieteam. Er wordt bekeken welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag.


  Contact | DZEP Alliantie Twente

  Ben je verpleegkundige, huisarts, medisch specialist, psycholoog, fysio- of ergotherapeut? Dan kun je een beroep doen op onze geschoolde behandelaren van het Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie (in oprichting).
  Bijvoorbeeld voor consultatie of om een patiënt door te verwijzen. Consultatievragen kunnen gesteld worden via Zorgdomein of door een mail te sturen naar gp-expetise@carintreggeland.nl.
  Onze professionals delen graag hun expertise en denken mee over de aanpak en behandeling van cliënten die niet in het expertisecentrum wonen.

  Wil je een medewerker persoonlijk spreken? Bel dan met ons algemene nummer en vraag naar een zorgregelaar, een regieverpleegkundige of een GZ-psycholoog of Specialist Ouderengeneeskunde die verbonden is aan het Expertisecentrum. Je wordt dan teruggebeld.