Direct naar

  Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+ in oprichting

  De zorg voor ouderen met ouderdomsproblemen en chronische psychiatrische problemen (met bijvoorbeeld angst en stemmings-, gedrags-, ontwikkelings- en psychotische stoornissen) is complex en intensief. Dit filmpje geeft een beeld. Vanuit en in het Expertisecentrum Gerontopsychiatrie i.o. in Eugeria ondersteunen we cliënten die zelfstandig thuis wonen en die in een verpleeghuis wonen. En collega’s die hierover vragen hebben.

  Wonen op de afdeling

  Ons team van woon-en zorgbegeleiders is deskundig in het begeleiden van ouderen met psychiatrische problemen. De nadruk ligt op persoonlijk herstel. Op mensen in hun kracht zetten. Centraal staat de cliënt in verbinding met de naaste, niet de ziekte. Dit noemen we herstelgerichte zorg. De begeleiding omvat het structureren, ontwikkelen en motiveren van vaardigheden en sociale contacten. Als het nodig is, betrekken we de specifieke deskundigheid van GGZ-behandelaren van Dimence bij de behandeling. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en cliénten te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, rekening houdend met hun psychische gezondheid.

  Consultatie en verwijzing voor professionals

  Ben je verpleegkundige, huisarts, medisch specialist, psycholoog, fysio- of ergotherapeut? Dan kun je een beroep doen op onze in gerontopsychiatarisch geschoolde behandelaren. Bijvoorbeeld voor consultatie of om een patiënt door te verwijzen. Consultatievragen kunnen gesteld worden via Zorgdomein of door een mail te sturen naar gp-expertise@carintreggeland.nl. Onze professionals delen graag hun expertise en denken mee over de aanpak en behandeling van cliënten die niet in het expertisecentrum wonen. Wil je een medewerker persoonlijk spreken? Bel dan met ons algemene nummer en vraag naar een zorgregelaar, een regieverpleegkundige of een GZ-psycholoog of Specialist Ouderengeneeskunde die verbonden is aan het Expertisecentrum. Je wordt dan teruggebeld.   

  Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie i.o.

  Sinds 2023 zijn er 14 expertisecentra in Nederland. Eén van deze centra bevindt zich in Almelo bij Eugeria. Wij zijn een expertisecentrum in oprichting. In 2024 hopen we de officiële toekenning te ontvangen.