Direct naar

  Wie we zijn

  Wij zijn een betrouwbare partner die cliënten ondersteunt bij een waardevol leven in Twente. In alle steden, dorpen en buurtschappen kennen we de weg. We bieden dag- en thuisbegeleiding, wijkverpleging, verpleeghuiszorg, herstelzorg en woonvoorzieningen. Wij werken voor en met mensen. We zijn duidelijk, durven beslissingen te nemen en routes te bewandelen die nog niet door anderen zijn genomen. En dat is nodig want het moet anders in de zorg. Het is niet meer zorgen voor maar zorgen dat de cliënt de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondersteuning die geboden wordt door naasten, zorgtechnologie / hulpmiddelen en zorgprofessionals.

  We kijken naar de vraag achter de vraag. Samen met cliënten en hun sociale omgeving ontdekken we wat belangrijk is, zoeken we naar de beste mogelijkheden en oplossingen hoe zij een waardevol leven kunnen leiden. Dit doen we liefdevol, met warmte en voelbare aandacht. We zijn dichtbij en van betekenis op het moment dat cliënten ons nodig hebben. En stimuleren mensen om zelf na te denken over de ondersteuning die voor hen passend is, onze professionals helpen daarbij.

  Missie en visie

  Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging bieden wij (ondersteuning Gezondheids-)zorg, wonen en welzijn op maat. Het is ons doel dat cliënten zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn en de dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn.

  Hulpmiddelen en technologie helpen de cliënt om eigen regie te houden. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat mogelijk is, maar we zijn creatief, durven anders te denken en een stap verder te gaan en blijven steeds denken in mogelijkheden. Wat we doen, doen we groen. Want een duurzame toekomst is een gezonde toekomst. 

  Wij hebben niet overal een antwoord op, maar samen zoeken we wel naar mogelijkheden. We lopen met de cliënten op en bieden ondersteuning vanaf het moment dat zij dat nodig hebben zodat cliënten hun eigen regie zoveel als mogelijk kunnen behouden. Zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Waardevol Leven. Onze medewerkers bieden we wat nodig is om elke dag goed en prettig te werken en zo het verschil te maken voor de cliënten: Waardevol Werken.

  Als er iets niet goed gaat dan durven we dat met elkaar te bespreken en daar leren we van. We kunnen goed samenwerken en zoeken steeds verbinding. Samen met naasten die dicht bij de cliënt staan en de regionale partners staan we sterker. We houden het zo eenvoudig mogelijk.

  Wij kijken op een andere manier naar zorg. Wij willen laten zien dat waardevol leven in elke leeftijdsfase mogelijk is als we het samen doen. Samen omdat wij geloven dat het bieden van goede en vertrouwde ondersteuning en zorg alleen maar samen kan met cliënten, familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en andere zorgpartners.

  Wat we doen, doen we met aandacht. Voor cliënten, voor medewerkers en vrijwilligers. We zien elkaar, luisteren naar elkaar en kennen elkaar. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek. 

  Kernwaarden

  Wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen komt tot uitdrukking in de kwaliteit van onze dienstverlening, het werkplezier van onze medewerkers en de verantwoordelijkheid voor de bijdrage van de organisatie aan de maatschappij als geheel. Dit doen we vanuit vier kernwaarden: open, vertrouwen, samen en moedig. Deze waarden geven ons houvast en verbinden ons met elkaar. De kernwaarden laten zien wie we zijn, waarin we geloven en stimuleren het vertrouwen in onze onderlinge relaties.

  Samenwerking

  Wij geloven in samenwerking. Samenwerking met cliënten, familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en andere (zorg-)partners. Op alle niveaus. Alleen dan kunnen we goede en vertrouwde ondersteuning en zorg bieden. En dat is nodig is deze tijd waarin de vraag naar zorg soms groter is dat wat wij kunnen bieden. Wij bundelen onze krachten en delen onze kennis. We hebben een brede kennis en expertise van de zorg voor ouderen die we graag delen. We geven en ontvangen aandacht, vertrouwen en waardering. Samen bereiken we zoveel meer!

  We zoeken steeds naar nieuwe manieren van samenwerking en verbinding, in buurten en wijken, met familie, vrijwilligers en belanghebbenden. We werken aan duurzame relaties met huisartsen, ziekenhuizen, collega-zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwverenigingen, ROC’s, hogescholen, universiteiten, commerciële partijen en landelijke organisaties, waaronder zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, Vilans en vele andere partners. En natuurlijk ook met onze cliëntenraden en de ondernemingsraad. Zodat het bijdraagt aan waardevol leven en waardevol werken.

  Duurzaamheid

  Carintreggeland staat voor Waardevol Werken, Waardevol Leven en een gezonde organisatie voor nu en in de toekomst. Duurzaam handelen vraagt om een andere manier van denken en doen.

  We hebben de  Milieuthermometer BRONS behaald voor drie locaties: ’t Gerbrand in Hengelo, Eugeria in Almelo en De Wieken in Delden en werken vanuit de Green Deal Zorg 3.0.

  Hoe we dit doen lees je op onze duurzaamheidspagina.