Direct naar

  Klachten

  We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze zorg en dienstverlening. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de gang van zaken en dat je je zorgen wilt bespreken.

  Klachtenregeling

  De klachtenregeling van Carintreggeland is van toepassing op alle klachten en alle onderdelen van Carintreggeland en zorgt er voor dat er recht gedaan wordt aan individuele klager en een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door Carintreggeland.

  Stap voor stap 

  • Bespreek je zorgen of klacht eerst met de betreffende medewerker of je cliëntcontactpersoon. Samen kunnen jullie dan zoeken naar een oplossing. Wanneer je er samen niet uitkomt, ga je naar de volgende stap.
  • Bespreek je onvrede met de leidinggevende van de medewerker en zoek naar een oplossing;
  • Laat de Klachtenfunctionaris helpen bij het zoeken naar een duurzame oplossing en het herstel van de relatie.
  • Dien een formele schriftelijke klacht in bij de raad van bestuur van Carintreggeland of bij de regionale klachtencommissie van Carintreggeland. De regionale klachtencommissie kan Carintreggeland vragen om de klacht alsnog proberen op te lossen.
  • Ben je niet tevreden over de klachtbehandeling door Carintreggeland dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg (VVG).

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, onpartijdig en gaat vertrouwelijk om met alle gegevens. De klachtenfunctionaris helpt bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor de klacht. De Klachtenfunctionaris kan ook adviseren over deze klachtenregeling en ondersteunen bij het opstellen van een formele klacht.

  Wet Zorg en Dwang

  Bij vragen, problemen of klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben kan de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang ondersteunen en meedenken.

  Een cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht om een klacht in te dienen over de uitvoering van de wet Wzd. De Wzd cliëntvertrouwenspersoon kan daarbij ondersteunen. Een klacht kan gaan over:

  • de beslissing, dat de cliënt wilsonbekwaam is
  • de beslissing over een behandeling / het toepassen van onvrijwillige zorg.

  Klik hier voor meer informatie over de Wet zorg en dwang.

  Contactgegevens

  Klachtenfunctionaris
  per e-mail: klachten@cbkz.nl of schriftelijk: Carintreggeland Postbus 506, 7550 AM Hengelo.

  Raad van bestuur
  per e-mail: bestuurssecretariaat@carintreggeland.nl Schriftelijk: Carintreggeland Postbus 506, 7550 AM Hengelo

  Regionale klachtencommissie
  Postbus 5019, 7600 GA Almelo, telefoon 06  8399 3218 of 0900 245 3453. 

  Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
  Telefonisch: 070 310 5380, Internet: degeschillencommissie.nl,
  Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

  Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
  De cliëntvertrouwenspersoon van het LSR (Landelijk Steunpunt van (Mede)Zeggenschap) is telefonisch te bereiken op 06 2137 4139 of via  mail naar m.stevelink@hetlsr.nl.
  Meer informatie vind je op de website: www.hetlsr.nl.