Direct naar

    Mantelzorgers

    Betrokkenheid van naasten is belangrijk. Samen met onze medewerkers ondersteunen ze de cliënt. Dat draagt bij aan waardevol leven. We hebben in de zorg veel aandacht voor de samenwerking met mantelzorgers. Zo kunnen we het ‘gewone’ leven van de cliënt door laten gaan ondanks eventuele beperkingen. We kijken wat iemand zelf kan, waar hulp van mantelzorgers bij mogelijk is, welke hulpmiddelen er zijn en wat wij als professionele zorgverleners doen. Dit is de rode draad in onze ondersteuning.

    Voor cliënten die geen mantelzorgers om zich heen hebben proberen we door de inzet van vrijwilligers hun netwerk te vergroten.

    Wij zien dat het niet altijd makkelijk is om mantelzorger te zijn. Er wordt soms veel gevraagd waardoor de balans zoek is. Er zijn organisaties die hierbij kunnen helpen. Heb je vragen als mantelzorger? Of heb je ondersteuning nodig? Geef dit dan aan bij onze medewerkers. Samen kunnen jullie kijken welke andere mogelijkheden er zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van dagbegeleiding. Dagbegeleiding biedt een zinvolle invulling van de dag voor de cliënt en zorgt voor verlichting van de taak van de mantelzorger.

    Op de website van MantelzorgNL kun je als mantelzorger informatie, praktische adviezen en tips vinden. MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.