Direct naar

  Privacy

  Ieder mens heeft recht op privacy. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van je nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe we dat doen is vastgelegd in het privacyreglement van Carintreggeland. Hierin kun je lezen hoe we omgaan met je gegevens. De privacyverklaring is een verkorte en vereenvoudigde weergave van het privacyreglement.

  Veelgestelde vragen

  Uiteraad registreren we je naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een zorgdossiergegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld je lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras (bijzondere persoonsgegevens) worden in principe niet geregistreerd. Bijzondere persoonsgegevens worden – met jouw toestemming - alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

   

  Carintreggeland mag al deze informatie alléén met jouw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die je met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers je om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Carintreggeland kunnen zich altijd legitimeren, dus als je twijfelt, vraag dan om hun Carintreggeland-pas. Je weet dan zeker dat je gegevens in betrouwbare handen zijn.

  De door ons verzamelde informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Daarna worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 20 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

  Je hebt het recht jouw eigen gegevens in te zien, een afschrift daarvan te vragen of deze in een overdraagbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht om jouw gegevens in een overdraagbare vorm te verkrijgen, te corrigeren, aan te vullen of te laten wissen.

  Voor inzage in je dossier kun je een verzoek indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (privacyloket@carintreggeland). We behandelen dit verzoek zo snel mogelijk af, in principe binnen vier weken. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

  Via onderstaand formulier (zie praktische informatie) kun je een verzoek indienen om cliëntgegevens in te zien en te wijzigen of om cliëntgegevens te vernietigen.

   

  Wanneer je vindt dat Carintreggeland zich niet houdt aan de privacyregels, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacyloket@carintreggeland.nl of de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.