Direct naar

  Duurzaamheid

  Zorgorganisaties gebruiken veel energie, water en grondstoffen. Daarom willen wij als zorgorganisatie in Twente onze verantwoordelijkheid nemen. We willen zo duurzaam mogelijk leven en werken. Om het milieu, de natuur en onze grondstoffen zo min mogelijk te belasten. Duurzaamheid is daarom nadrukkelijk onderdeel van ons denken en doen.

  We hebben bijvoorbeeld Milieuthermometer BRONS behaald voor drie locaties: ’t Gerbrand in Hengelo, Eugeria in Almelo en De Wieken in Delden.

  Met het bronzen niveau tonen we aan dat we meer doen dan nodig is volgens de milieuwetgeving. Vaak praktische maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. We willen bijvoorbeeld zo weinig mogelijk afval veroorzaken, en de afval die er is wordt gescheiden ingezameld. Ingeleverde dienstkleding wordt gewassen en opnieuw ingezet en we zijn bezig om zonnepanelen te plaatsen op veel van onze locaties.

  De Milieuthermometer Zorg is een handzaam instrument voor organisaties om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken. Dit kan op verschillende niveaus, waarmee je per niveau een certificaat kunt behalen. De auditor geeft aan: "Een voorbeeld instelling! Heldere en overzichtelijke dossiers zonder verborgen zaken of agenda."

  Wij gaan ons blijvend inzetten voor een duurzamere zorg. De kennis die wij tijdens dit proces hebben opgedaan gaan wij inzetten bij de overige Carintreggeland locaties.

  Ook doet Carintreggeland mee aan de Green Deal Zorg 3.0, waarin is afgesproken dat er samen met andere zorginstellingen en ziekenhuizen wordt gewerkt aan duurzame zorg op vijf thema’s: kennis en bewustwording, verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, minder medicijnresten en gezondheid bevorderen door goede leef- en werkomgeving.

  Dit resulteert in Waardevol Werken, Waardevol Leven en een gezonde organisatie voor nu en in de toekomst. 

  Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur duurzaamheid Iris Gerrits, i.gerrits@carintreggeland.nl

  #De aarde kan zonder de mens maar de mens kan niet zonder de aarde. 

  Duurzaamheidsverslag

  In het Duurzaamheidsverslag 2023 lees je welke stappen Carintreggeland in 2023 heeft gezet.