Direct naar

  Duurzaamheid

  Zorgorganisaties gebruiken veel energie, water en grondstoffen. Daarom willen wij als grootste zorgorganisatie in Twente onze verantwoordelijkheid nemen. We willen zo duurzaam mogelijk leven en werken. Om het milieu, de natuur en onze grondstoffen zo min mogelijk te belasten.

  Duurzaamheid is daarom nadrukkelijk onderdeel van ons denken en doen. Samen richten wij ons op de vijf pijlers van de Green Deal Zorg 3.0:  

  1. Kennis en bewustwording
  2. Verminderen CO2-uitstoot
  3. Verminderen en hergebruiken van grondstoffen en materialen
  4. Verminderen milieubelasting van medicatie
  5. Bevorderen van gezondheid door een goede leef- en werkomgeving

   
  Dit resulteert in Waardevol Werken, Waardevol Leven en een gezonde organisatie voor nu en in de toekomst.  

  Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur duurzaamheid Iris Gerrits, i.gerrits@carintreggeland.nl

  #De aarde kan zonder de mens maar de mens kan niet zonder de aarde.