Direct naar

  Op deze pagina vind je de laatste informatie over de nieuwbouw van de Stoevelaar. Klik hier als je onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven.

  Over het project

  De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen voor verpleeghuiszorg van ieder drie bouwlagen hoog. Beide gebouwen worden verbonden door middel van een centraal deel van twee bouwlagen. In dit deel zijn de ondersteunende ruimten ondergebracht zoals oefenruimte, kantoren en opslag. Ook de Wheehof zal door middel van een gang verbonden worden met de ontmoetingsruimte.

  De nieuwbouw krijgt een afgesloten binnentuin waar de bewoners vrij en veilig kunnen rondlopen. De vijver langs de Markeloseweg zal worden gedempt waarna dit gebied als groen wordt ingericht.

  De nieuwbouw is bestemd voor verpleeghuiszorg voor in totaal 108 bewoners.

  Om de nieuwbouw te kunnen realiseren is een aantal van de bestaande aanleunwoningen gesloopt. Tevens is een deel van de begane grond van de Stoevelaar gesloopt. Pas als de huidige bewoners van de Stoevelaar verhuisd zijn naar de nieuwbouw zal het oude Stoevelaar complex gesloopt worden.

  Omgevingsvergunning De Stoevelaar
  We hebben bij de gemeente Hof van Twente een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Deze ontwerpvergunning is op woensdag 8 mei maart 2024 bekendgemaakt in het Hofweekblad en op www.officielebekendmakingen.nl. De vergunning met de daarbij horende stukken liggen vanaf donderdag 9 mei 2024, zes weken na publicatiedatum, ter inzage in het gemeentehuis in Goor.


  De Wheehof

  Vanuit de ontmoetingsruimte van de nieuwe Stoevelaar loop je straks door de verbindingsgang naar de Wheehof. De hele Wheehof wordt opgeknapt en er wordt een verduurzaming doorgevoerd. Het hele gebouw krijgt een nieuwe gevel. Hierdoor ontstaat een hele mooie aansluiting met de nieuwbouw van de Stoevelaar. Ook komt er op de tweede verdieping een extra groep en krijgt de begane grond een nieuwe indeling met een omloop voor de bewoners. De Wheehof is bestemd voor 44 bewoners.

  In eerdere plannen was ook sprake van de bouw van 34 appartementen voor de reguliere verhuur. De actuele marktontwikkelingen en internationale situatie hebben echter tot sterk toenemende bouwkosten geleid waardoor realisatie van de plannen in ongewijzigde vorm, op basis van de gewijzigde omstandigheden, niet haalbaar is.

  Om de nieuwbouw financieel haalbaar te houden met behoud van kwaliteit, heeft Carintreggeland keuzes gemaakt om voorrang te geven aan de nieuwbouw van het verpleeghuis en de 34 appartementen vooralsnog niet te realiseren.

  Omgevingsvergunning De Wheehof
  We hebben bij de gemeente Hof van Twente een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor De Wheehof. Deze ontwerpvergunning is op woensdag 27 maart 2024 bekendgemaakt in het Hofweekblad en op www.officielebekendmakingen.nl. De vergunning met de daarbij horende stukken liggen vanaf donderdag 28 maart 2024, zes weken na publicatiedatum, ter inzage in het gemeentehuis in Goor.

  Projectinformatie

  Klik hier voor het overzicht van de procedures en planning.

  Veelgestelde vragen

  Klik hier om bij het overzicht van de veelgestelde vragen te komen.

  Impressies en filmpjes

  Klik hier om naar de sfeerimpressies te gaan.
  Klik hier om de nieuwe impressie/tekening van de gevels te bekijken.
  Klik hier voor de situatie tijdens de bouw.
  Klik hier om de nieuwe situatie te bekijken.
  Klik hier voor de sfeerimpressies van de Wheehof.