Direct naar

    Psychomotorische therapie

    Psychomotorische therapie (PMT) is een behandeling bij psychische klachten. Door beweging en lichaamsbeleving leer je anders om te gaan met je klachten. Psychische klachten zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwardheid uiten zich vaak ook op een lichamelijke manier. De cliënt wordt begeleid in het bewegen en/of er is speciale aandacht voor de lichaamsbeleving. Bij PMT wordt beweging gezien als hulpmiddel. Het uiteindelijke doel is herstel of stabilisatie.

    Praktische informatie

    Tijdens PMT formuleren we samen behandeldoelen die rekening houden met jouw behoeften, mogelijkheden, hulpvragen en problematiek. Vaktherapie PMT maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum van Carintreggeland en wordt in onze verpleeghuizen aangeboden. PMT wordt aangevraagd door de psycholoog en of de arts.