Direct naar

  Psycholoog

  Onze psychologen bieden psychologische behandelingen in de GGZ voor ouderen en werken in onze locaties, op de revalidatieafdelingen en op de dagbehandeling. Maar ook wanneer je niet bij ons woont, kun je bij hen terecht. Je komt dan vanuit huis voor een behandeling naar een spreekuurlocatie van Carintreggeland.

  De psycholoog komt in beeld wanneer iemand door psychische klachten beperkt wordt in het dagelijkse doen en laten. Je kunt dan denken aan lichte tot matig-ernstige psychische problematiek die op alle mogelijke vlakken kan liggen, onder andere: angst, paniek, dwangklachten; stemmingsproblemen, overmatig piekeren; verwerkingsproblemen bij trauma, ongeval of ernstige ziekte.

  Wanneer er sprake is van ernstige depressies, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) verwijzen we door naar andere organisaties. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen en overleggen of je bij ons aan het juiste adres bent.

  Praktische informatie

  In de onderstaande tabel staat per locatie weergegeven wat de actuele wachttijd is. De aanmeldingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het moment dat je aanmeldt en het intakegesprek met de psycholoog. De behandelingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het intakegesprek en de start van je behandeling. 

  Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met Carintreggeland, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling zodat je binnen 4 weken vanaf je  eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

   

   

  Locatie

  Aanmeldingswachttijd

  Behandelingswachttijd

  Hengelo – huisartsenpraktijk Lodewijkstraat

   2 weken 

   2 weken

  Markelo - Gezondheidscentrum Het Stroaten

   4 weken

   2 weken


  N.B.: Geactualiseerd op 01-06-2023

  Het eerste gesprek is een kennismaking waarin we praten over jouw klachten en jouw persoonlijke verhaal. Je mag een naaste meenemen naar het gesprek maar dat hoeft niet. Samen brengen we in kaart wat het probleem is en wat de doelen zijn die jij wilt bereiken. We bespreken welke behandeling het beste past bij jouw zorgvraag en stellen samen een behandelplan op. We bespreken wat je zelf kunt doen, wat we in de behandeling van je verwachten en hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. Tijdens de behandeling stemmen we indien nodig af met de huisarts. De huisarts ontvangt ook de eindrapportage. Dit doen wij alleen wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

  Besluiten we in dit eerste gesprek dat we je niet kunnen behandelen dan verwijzen we je met een passend advies terug naar de verwijzende huisarts.

  Wij werken kortdurend en oplossingsgericht waarbij we gebruik maken van interventies uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is een praktische, doelgerichte manier van behandelen, waarbij onder andere aandacht is voor het inzetten van helpende gedachten en helpend gedrag om minder last te hebben van je klachten. Daarbij focussen we ons in de behandeling niet alleen op je klachten maar juist ook op je kracht (waar je goed in bent) en op het zelf leren hanteren van je situatie.

  Concreet betekent deze manier van werken dat we je uitleg geven, adviseren en ondersteunen. En we leren je zelf de stappen te zetten die nodig zijn om de problemen op te lossen of te verminderen om dit in de toekomst te kunnen vasthouden. Dit betekent dat je opdrachten en oefeningen mee naar huis krijgt om zo ook tussen de afspraken door actief met de behandeling bezig te zijn. Aan het eind van de behandeling maken we samen een plan hoe je de gemaakte stappen kunt vasthouden en waar je op kunt teruggrijpen mocht dat nodig zijn.

  Indien gewenst en passend bij de hulpvraag zetten we E-health in. Bijvoorbeeld digitale huiswerkopdrachten in de vorm van apps voor het uitvoeren van mindfulnessoefeningen, beweegregistratie, activiteitenregistratie, stemmingscheck en gedachtenschema’s. Ook stimuleren we gebruik van zelfhulpwebsites voor informatie en extra oefeningen.

  Bij klachten die voortkomen uit traumatische ervaringen kunnen we EMDR toepassen in onze behandelingen. EMDR is een techniek die kan helpen bij het verwerken van ingrijpende ervaringen. Meer informatie over EMDR is te vinden op EMDR.nl

  Iedere cliënt heeft zijn of haar eigen hulpvraag en iedere behandeling vraagt een andere aanpak. We bespreken samen met jou waarmee jij het beste je doel kunt bereiken.

  Hieronder wordt per diagnosegroep beschreven welke interventies en zorgstandaarden er worden gebruikt. Ook vind je een link naar de cliëntenversie van de standaard.

  Stemmingsstoornissen (zoals depressie en dysthyme stoornis):

  Gebruikelijke interventie: cognitieve gedragstherapie

  Dit bestaat uit uitleg, gedragsactivatie, oftewel het ondernemen van meer plezierige activiteiten en het uitdagen van irrationele gedachten.

  Zorgstandaard | Cliënteninformatie

  Angststoornissen (zoals paniekstoornis en sociale angststoornis):

  Gebruikelijke interventie: cognitieve gedragstherapie

  Dit bestaat uit uitleg, het aangaan van situaties die je geneigd ben te vermijden en het uitdagen van irrationele gedachten.

  Zorgstandaard | Cliënteninformatie

  ​Stoornissen vanuit een trauma (zoals PTSS en acute stress-stoornis):

  Gebruikelijke interventie: EMDR of cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van jouw trauma en deze verwerken.

  Zorgstandaard: nog in ontwikkeling | Cliënteninformatie

  ​Overige stoornissen komen relatief weinig voor bij onze organisatie. In die gevallen wordt per behandeling gekeken wat de beste en meest effectieve interventie is.

   

  Met een verwijzing van je huisarts kun je een afspraak maken op één van onze spreekuurlocaties. Je kunt ons bereiken door te bellen naar de eerstelijnsplanning 074 367 7111 of te mailen naar eerstelijnsplanning@carintreggeland.nl

  Buiten de kantooruren of tijdens vakanties kun je bovenstaand nummer bellen en word je doorverbonden met onze Meld en Zorgcentrale. Zij geven je bericht/vraag door aan de eerstelijnsplanning of betreffende behandelaar. Bij spoed kun je het beste contact opnemen met je huisarts of de dienstdoende arts.

  In 2023 heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Kortdurende Generalistische GGZ met een verplicht eigen risico van minimaal € 385,- per kalenderjaar.

  Met Menzis, VGZ en CZ hebben wij een contract. Hieronder vallen ook kleine zorgverzekeringen en labels die onderdeel zijn van Menzis, VGZ en CZ. De behandeling van sommige stoornissen wordt niet vergoed. Alle interventies die wij bieden vallen onder verzekerde zorg mits er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5, het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Mocht je twijfelen of je behandeling vergoed wordt, neem dan contact op met onze eerstelijnsplanning voor meer informatie, telefoon 074 367 7111.

  Bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar is de hoogte van je vergoeding afhankelijk van hoe je verzekerd bent.

  Een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd op ons telefoonnummer
  074 367 7111 wordt in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

  • Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ
   Het keurmerk is een kenmerk voor kwaliteit in de GGZ. Zorgaanbieders die kortdurende generalistische ggz bieden, laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Meer informatie over dit kwaliteitskeurmerk is te vinden op Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen keurmerk Basis-GGZ) | KiBG. Ook in 2023 hebben wij net als in voorgaande jaren het keurmerk ontvangen.
  • Wij houden ons aan de vanuit de wet gestelde regels en verplichtingen en werken volgens de NIP-richtlijnen en zorgstandaarden.
  • We streven ernaar om je de best mogelijke zorg te geven. Daarom vragen wij je  af toe een vragenlijst in te vullen. (Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem) Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om jouw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren. Zo zijn we bijvoorbeeld meer aandacht gaan besteden aan het noemen van patiëntenverenigingen en lotgenotencontact in de omgeving indien daar behoefte aan is. Ook zijn we meer aandacht gaan besteden aan het betrekken van naasten bij de behandeling.
  • De Kortdurende Generalistische GGZ van Carintreggeland scoorde in 2022 een gemiddeld cijfer van 8,9 in de CQ-index, een vragenlijst om cliëntervaringen te meten.
  • Onze zorgverleners in de Basis-GGZ zijn BIG-geregistreerde GZ-psychologen. Ook leiden wij regelmatig psychologen op tot GZ-psycholoog. Deze psychologen in opleiding tot
   GZ-psycholoog werken ook een aantal uur in de Basis-GGZ, onder supervisie van een
   GZ-psycholoog.
  • Ons kwaliteitsstatuut over de geboden zorg vind je hier.