Direct naar

    Geestelijke verzorging

    Geestelijk verzorgers geven begeleiding, hulp en advies aan mensen met grote en kleine levensvragen. Vaak bij sterven en ziekte, maar ook rond andere kernmomenten van het leven. Ook vragen rond zingeving, keuzes, knellende situaties, verdriet en geloofsvragen kunnen een reden zijn om een geestelijk verzorger te vragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpen zij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen, ongeacht hun levensovertuiging. Ze gaan af op de behoeften van de cliënt waarbij zij rekening houden met de cultuur van een locatie en de cliënten die daar wonen of tijdelijk verblijven.

    Geestelijke zorg vindt plaats op aanvraag van cliënten, mantelzorgers of verzorgers/begeleiders.

    Praktische informatie

    Voor meer informatie kun je de geestelijk verzorgers via het e-mailadres geestelijkeverzorging@carintreggeland.nl bereiken.