Direct naar

    Expertisecentrum

    Alle gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van ziektebeelden die voorkomen bij oudere, kwetsbare cliënten is binnen Carintreggeland verzameld in ons Expertisecentrum. De behandelaars en specialisten ondersteunen bewoners van de Carintreggeland Huizen, maar zijn er ook voor ouderen in de thuissituatie die een complexe zorgvraag hebben. De gespecialiseerde kennis van het Expertisecentrum is een aanvulling op de zorg van huisartsen en andere eerstelijnspraktijken.

    Het Expertisecentrum bestaat uit psychologen, fysiotherapeuten,  ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, muziektherapeuten, psychomotorische therapeuten, specialisten ouderen geneeskunde, verpleegkundig specialisten en geestelijke verzorging. Zij werken samen in een multidisciplinair team. Met elkaar bespreken zij welke medische zorg en behandelingen bij je passen. Uiteraard in overleg met jou of je naaste.

    Het Expertisecentrum werkt samen met universiteiten, hogescholen, kennisplatforms en beroepsorganisaties en met collega's uit ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijnspraktijken en de wijkverpleging. Door kennis te delen ontstaan vernieuwende behandelmogelijkheden en behandelmethodes.