Direct naar

  Stichting Vrienden van St. Elisabeth

  De Stichting Vrienden van St. Elisabeth zorgt voor het moreel en materieel ondersteunen van de bewoners van St. Elisabeth te Delden. De financiering van buitengewone uitgaven van genoemde stichting die niet door de overheid of andere derden worden gesubsidieerd. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  Bestuur

  De heer J.C.J. Weber, voorzitter
  De heer G.P.B.C. Maas, penningmeester
  Mevrouw P.G. Mulder, secretaris
  Mevrouw C.S. Stillebroer-Broos, lid
  Mevrouw M.H.W. Westen - Reckman, lid
   

  Beloningsbeleid

  De bestuurders ontvangen geen beloning.
  Er is geen personeel in dienst van de stichting.

  Hoofdlijnen actuele beleidsplan

  In de statuten van 7 december 2015 staat als doelstelling vermeld:

  Het behartigen van het welzijn in de ruimste zin van het woord van bewoners van verpleeghuis St. Elisabeth en verzorgingshuis De Wieken in Delden.

  Inkomsten:
  Deze worden verkregen uit donaties, legaten, schenkingen en opbrengsten van belegd vermogen.

  Vermogen:
  Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en wordt uitgegeven aan activiteiten voor de bewoners.

  Meer weten of donateur worden?

  Bekijk voor meer informatie de folder van onze stichting.