Direct naar

  Vacature

  Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zoeken wij een nieuwe voorzitter voor de cliëntenraad van de cirkel West binnen Carintreggeland.

  Wil je de ogen, oren en stem zijn van de cliënten die zorg ontvangen van Carintreggeland in  de cirkel West (Almelo, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Wierden)? Ben jij woonachtig in het werkgebied van de cirkel? Heb je goede ideeën over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en vind je het leuk om daar met een aantal andere enthousiaste mensen over te praten? En haal jij er vervolgens ook voldoening uit om de lokale cliëntenraad te vertegenwoordigen in de centrale cliëntenraad van Carintreggeland? Dan zijn we erg benieuwd naar jou!

  Wie zoeken wij?

  • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
  • Je bereidt de lokale vergaderingen voor en leidt deze.
  • Je bent geïnteresseerd in de (beleids)ontwikkelingen binnen Carintreggeland en de ouderenzorg.
  • Je praat graag mee, werkt samen en adviseert over verschillende onderwerpen op het gebied van o.a. kwaliteit, veiligheid, hygiëne, zorgverlening, welzijn, financiën en huisvesting.
   Hierbij denk je vanuit het cliëntperspectief en stel je het algemene belang boven persoonlijk belang.
  • Je bent computervaardig.
  • Je bent ca.8 uur in de week beschikbaar en één keer per maand in de gelegenheid om overdag aan te sluiten bij de vergadering van de centrale cliëntenraad. Een lid van de lokale cliëntenraad wordt voor 4 jaar aangesteld. Hierbij is een eenmalige verlenging van 4 jaar mogelijk. De zittingstermijn in de centrale cliëntenraad zal dezelfde zijn.
   Voor de vergaderingen van de centrale cliëntenraad is het belangrijk dat je locatie-overstijgend mee kunt denken en organisatieplannen goed kunt interpreteren. De centrale cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale raden, kwaliteitszetels en een onafhankelijke voorzitter.

  Contact

  Heb je vragen of ben je benieuwd naar de andere cliëntenraadsleden? Logisch! We spreken graag persoonlijk met je af om kennis te maken, zodat we samen kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bel of mail ons en we maken een afspraak! Je kunt contact opnemen met het secretariaat van de cirkel West, telefoon 088 367 7000 of mail naar secretariaat-west@carintreggeland.nl

  Medezeggenschap cliënten

  Medezeggenschap en inspraak van cliënten vinden we heel belangrijk. We gaan met cliënten of hun naasten in gesprek en betrekken hen actief bij de beleidsvorming binnen Carintreggeland.

  Cliënten hebben inspraak
  We vinden het belangrijk dat cliënten de regie houden over hun eigen leven. In onze gesprekken met cliënten vragen we dan ook regelmatig naar hun mening.

  Lokale cliëntenraad

  Er zijn ook onderwerpen die meerdere cliënten raken, zowel in de wijkverpleging, de dag en thuisbegeleiding als in onze verpleeghuizen. Deze onderwerpen komen aan de orde in de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

  In de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018) wordt beschreven hoe de medezeggenschap vorm moet krijgen. Carintreggeland organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënten. Daarom zijn er drie lokale cliëntenraden ingesteld binnen het werkgebied van Carintreggeland te weten:

  Cirkel Oost (Hengelo, Borne, Dinkelland, Oldenzaal en Losser),
  Cirkel West (Almelo, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Wierden) en
  Cirkel Zuid (Hof van Twente en Rijssen-Holten).

  De lokale cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de wijkverpleging en alle locaties in die regio.

  Herman ten Voorde, voorzitter
  Tjabel Klok

  Karin Grooten, voorzitter
  Hetty Steenhagen
  Dionne van der Kemp
  Hidde Visser
  Yvette Veekamp
  Pieter Grondel 

  Martine Overmeer, voorzitter
  Hetty Olde Hensken
  Carla Mengerink
  Marinus van Zelm
  Ingrid Dekker
  Ans Kuppen
  Ida Gerritsen
  Aafke Smit                        

  Centrale cliëntenraad

  Naast de lokale cliëntenraad kennen we een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden, drie leden met een kwaliteitszetel (intramuraal, extramuraal en wonen/financiën) en een onafhankelijk voorzitter. De centrale cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de raad van bestuur van Carintreggeland en adviseert of stemt in met onderwerpen die alle cliënten van Carintreggeland raken.

  Frits Schook, voorzitter
  Herman ten Voorde, voorzitter lokale cliëntenraad oost
  Karin Grooten, voorzitter lokale cliëntenraad west
  Martine Overmeer, voorzitter lokale cliëntenraad zuid
  Geziena Medema, kwaliteitszetel wijkverpleging
  Willy Hoek, kwaliteitszetel verpleeghuiszorg

  Hoe kun je contact opnemen met de cliëntenraad?

  Heb je vragen of wil je iets met de cliëntenraad delen? We vinden het fijn om je mening te horen en te vernemen wat er speelt, leeft en wat er nog beter kan.
  Voor meer informatie over de cliëntenraden, ideeën, wensen of vragen kun je contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.

  Voor meer informatie over de cliëntenraden, ideeën, wensen of vragen kun je contact opnemen met één van onderstaande e-mailadressen:

  Centrale cliëntenraad 
  e-mail: clientenraad@carintreggeland.nl  t.a.v. Chantal Hövels.

  Lokale cliëntenraad Oost
  e-mail: secretariaat-oost@carintreggeland.nl  t.a.v. Barbara Caspers.

  Lokale cliëntenraad West
  e-mail: secretariaat-west@carintreggeland.nl t.a.v. Judith Spijker.

  Lokale cliëntenraad Zuid
  e-mail: secretariaat-zuid@carintreggeland.nl t.a.v. Angelique Broekmate.

  Jaarverslagen