Direct naar

  Medezeggenschap cliënten

  Medezeggenschap en inspraak van cliënten vinden we heel belangrijk. We gaan met cliënten of hun naasten in gesprek en betrekken hen actief bij de beleidsvorming binnen Carintreggeland.

  Cliënten hebben inspraak
  We vinden het belangrijk dat cliënten de regie houden over hun eigen leven. In onze gesprekken met cliënten vragen we dan ook regelmatig naar hun mening.

  Lokale cliëntenraad

  Er zijn ook onderwerpen die meerdere cliënten raken, zowel in de wijkverpleging, de dag en thuisbegeleiding als in onze verpleeghuizen. Deze onderwerpen komen aan de orde in de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

  In de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018) wordt beschreven hoe de medezeggenschap vorm moet krijgen. Carintreggeland organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënten. Daarom zijn er drie lokale cliëntenraden ingesteld binnen het werkgebied van Carintreggeland te weten:

  Cirkel Oost (Hengelo, Borne, Dinkelland, Oldenzaal en Losser),
  Cirkel West (Almelo, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Wierden) en
  Cirkel Zuid (Hof van Twente en Rijssen-Holten).

  De lokale cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de wijkverpleging en alle locaties in die regio.

  Herman ten Voorde, voorzitter
  Tjabel Klok

  Karin Grooten, voorzitter
  Hetty Steenhagen
  Dionne van der Kemp
  Hidde Visser
  Yvette Veekamp
  Pieter Grondel 

  Martine Overmeer, voorzitter
  Hetty Olde Hensken
  Carla Mengerink
  Marinus van Zelm
  Ingrid Dekker
  Ans Kuppen
  Ida Gerritsen
  Aafke Smit                        

  Centrale cliëntenraad

  Naast de lokale cliëntenraad kennen we een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad bestaat uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden, drie leden met een kwaliteitszetel (intramuraal, extramuraal en wonen/financiën) en een onafhankelijk voorzitter. De centrale cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de raad van bestuur van Carintreggeland en adviseert of stemt in met onderwerpen die alle cliënten van Carintreggeland raken.

  Frits Schook, voorzitter
  Herman ten Voorde, voorzitter lokale cliëntenraad oost
  Karin Grooten, voorzitter lokale cliëntenraad west
  Martine Overmeer, voorzitter lokale cliëntenraad zuid
  Geziena Medema, kwaliteitszetel wijkverpleging
  Willy Hoek, kwaliteitszetel verpleeghuiszorg

  Hoe kun je contact opnemen met de cliëntenraad?

  Heb je vragen of wil je iets met de cliëntenraad delen? We vinden het fijn om je mening te horen en te vernemen wat er speelt, leeft en wat er nog beter kan.
  Voor meer informatie over de cliëntenraden, ideeën, wensen of vragen kun je contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.

  Voor meer informatie over de cliëntenraden, ideeën, wensen of vragen kun je contact opnemen met één van onderstaande e-mailadressen:

  Centrale cliëntenraad 
  e-mail: clientenraad@carintreggeland.nl  t.a.v. Chantal Hövels.

  Lokale cliëntenraad Oost
  e-mail: secretariaat-oost@carintreggeland.nl  t.a.v. Barbara Caspers.

  Lokale cliëntenraad West
  e-mail: secretariaat-west@carintreggeland.nl t.a.v. Judith Spijker.

  Lokale cliëntenraad Zuid
  e-mail: secretariaat-zuid@carintreggeland.nl t.a.v. Angelique Broekmate.

  Jaarverslagen