VAR wordt ZAR

VAR wordt ZAR

Onze VAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad) heeft een nieuwe naam: de multidisciplinaire Zorg Advies Raad (ZAR).

Onze VAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad) heeft een nieuwe naam: de multidisciplinaire Zorg Advies Raad: ZAR. Natuurlijk kiezen we niet zomaar voor een nieuwe naam. ZAR doet meer recht aan al die mensen die iedere dag in het primair proces een bijdrage leveren aan Waardevol Leven van onze cliënten.

De leden van de ZAR geven gevraagd en ongevraagd advies over zorgthema’s aan managers en raad van bestuur, dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten en zorgen voor draagvlak binnen Carintreggeland bij de invoering van nieuw beleid en werkwijzen.

Wij wensen de leden van de ZAR veel succes bij hun belangrijke werk.