Vacatures centrale cliëntenraad

Vacatures centrale cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar een voorzitter en een lid (met portefeuille wonen en financien) voor de centrale cliëntenraad.

Klik hier voor meer informatie en uitgebreid profiel voor de vacature voorzitter.
Klik hier voor meer informatie en uitgebreid profiel voor de vacture lid.

Binnen de visie van Carintreggeland is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde. Naast dat het werken aan en met de medezeggenschap van cliënten een wettelijk vereiste is, vindt Carintreggeland het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn.De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten.

Carintreggeland kent drie lokale cliëntenraden. Daarnaast functioneert een Centrale Cliëntenraad (CCR).De CCR bespreekt en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn en de lokale aangelegenheden overstijgen.De CCR bestaat uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraden en kent daarnaast drie kwaliteitszetels en een onafhankelijke voorzitter.

De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad en is geen cliënt of partner van een cliënt. De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team.