Trots op onze collega’s

Trots op onze collega’s

Vanmiddag bezocht een delegatie van de Patiëntenfederatie Nederland Carintreggeland.  We behoren tot de top 5 van best gewaardeerde zorgorganisaties op Zorgkaart Nederland in de categorie verpleeghuiszorg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in onze locatie Humanitas, waarbij leden van de centrale cliëntenraad (CCR), de multidisciplinaire Zorg Advies Raad (ZAR) en verschillende Carintreggelandcollega’s aanwezig waren werden we in het zonnetje gezet. De felicitaties werden in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van de CCR en de multidisciplinaire Zorg Advies Raad (ZAR).

 

Heidi de Bruijn en Inge Zwijnenberg, raad van bestuur van Carintreggeland: “We willen iedereen die een waardering heeft uitgebracht hartelijk daarvoor bedanken. Het is een enorm compliment voor al onze collega’s die zich dagelijks samen met veel vrijwilligers en mantelzorgers inzetten voor de cliënten. Samen werken we aan Waardevol Leven. Een mooie opsteker in deze tijd waarin de zorg voor ouderen onder druk staat. Waarin we in gesprek gaan met cliënten en hun naasten over hoe we samen de zorg en ondersteuning voor hun naasten kunnen realiseren. Waarin er een groot tekort aan collega’s in de zorg dreigt. Onze plek in de TOP 2023 van Zorgkaart Nederland is een verdiende erkenning voor onze gezamenlijke inspanningen. Daar zijn we enorm trots op.”