Pleidooi: voer veranderingen verstandig door

De ouderenzorg in Nederland wordt als we doorgaan op de huidige wijze onbetaalbaar. Iedereen moet in beweging komen. We moeten wennen aan anders zorgen. En wij niet alleen, maar iedereen om ons heen. Zorg is niet altijd het antwoord. We zullen daarom anders gaan werken. Slimmer gaan werken door ons af te vragen of we met de juiste dingen bezig zijn. In Tubantia staat een artikel waarin de bestuurders Aline Poolen van ZorgAccent en Renate Bergman van Zorgfederatie namens de 10 VVT-organisaties in Twente hun zorgen uiten over de situatie in de zorg. Deze zorgen delen we. Vanuit onze visie ondersteunen we de beweging dat het anders moet in de zorg, maar ook anders kan in de zorg. Het biedt ook kansen. Dat geloven we écht. 

Op 6 juli kon je al op social media lezen dat wij samen met deze Twentse VVT-instellingen een brief hebben gestuurd naar Menzis Zorgkantoor. Hierin riepen we hen op om met elkaar de veranderingen in de ouderenzorgsector op te pakken. Menzis heeft namelijk door kortingen van het Rijk (minder geld per zorgbehoevende) tariefkortingen aangekondigd. De mate en snelheid waarmee ze kortingen willen opleggen, maakt dat we geen ruimte ervaren om het anders werken goed vorm te kunnen geven samen met collega's, bewoners, cliënten, naasten en vrijwilligers. Wij pleiten voor langzamere afbouw. In de brief vragen we om vertrouwen, tijd en middelen voor transitie ouderenzorg. 

We zijn een financieel gezonde organisatie. We weten dat het anders moet om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Dat past ook bij onze visie. Onze taak ligt nadrukkelijk op zorg en ondersteuning. We zullen onze grenzen duidelijk aan moeten gaan geven. We zetten (digitale) hulpmiddelen in. En denken samen met mantelzorgers na over hoe we samen cliënten kunnen ondersteunen. Ook vrijwilligers zijn daarbij erg belangrijk. Deze lijn blijven we voortzettend zodat mensen die zorg nodig hebben, dit ook krijgen.