Experiment één aanmeldpunt voor de wijkverpleging in Hengelo en Tubbergen

Experiment één aanmeldpunt voor de wijkverpleging in Hengelo en Tubbergen

Vanaf 4 maart 2024 kunnen inwoners en verwijzers van de gemeenten Tubbergen en Hengelo voor het aanvragen van wijkverpleging terecht bij een gezamenlijk aanmeldpunt waarmee we cliënten snel en eenvoudig passende zorg kunnen bieden. Het gaat om een proef van maart tot en met mei waarbij we ervaring op willen doen met deze manier van samenwerken. Wij werken hierin samen met ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg en Zorggroep Sint Maarten.

Tijdens dit experiment wordt onderzocht of cliënten met één aanmeldpunt sneller passende zorg kunnen ontvangen. Het aanmeldpunt doet een inhoudelijke check of wijkverpleging nodig is en overlegt welke organisatie en welk team op dat moment plek heeft en de benodigde zorg kan verlenen. Tegelijkertijd krijgen we meer inzicht in de zorgbehoefte en de beschikbare capaciteit.

Duidelijkheid voor cliënt, ontzorgen verwijzers
Op dit moment moeten verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen nog afzonderlijke zorgaanbieders benaderen met de vraag wie hun patiënt de benodigde wijkverpleging kan leveren. Het nieuwe aanmeldpunt maakt het voor hen een stuk eenvoudiger en efficiënter. Bovendien krijgen de samenwerkende partijen hiermee tegelijkertijd beter zicht op de zorgbehoefte in de betreffende gemeenten en de totaal beschikbare capaciteit van de zorgaanbieders. 

Wat betekent dit voor inwoners van Tubbergen en Hengelo met een nieuwe zorgvraag?
Alle nieuwe zorgvragen komen zoveel mogelijk digitaal via het gezamenlijk aanmeldpunt binnen via www.aanmeldpuntwijkverpleging.nl Van maandag t/m vrijdag is het aanmeldpunt ook telefonisch bereikbaar van 11.00 tot 12.30 uur, via T. 085 799 1183 (Hengelo) of T. 085 799 1182 (Tubbergen). Aanvragen die voor 12.30 uur binnenkomen, worden dezelfde dag verwerkt. Aanvragen na 12.30 uur worden de volgende werkdag opgepakt.

Contact met auteur

x