Cliëntvertegenwoordiging belangrijk

Cliëntvertegenwoordiging belangrijk

Bijeenkomst cliëntenraden en raad van bestuur

Twee keer per jaar spreken de leden van de Centrale Cliëntenraad en de leden van de Lokale Cliëntenraden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur over actuele onderwerpen die van belang zijn voor een goede cliëntvertegenwoordiging. Dit op initiatief van de drie lokale raden.

In het eerste overleg van dit jaar stonden er twee actuele onderwerpen op de agenda. Als eerste agendapunt werd de rapportage binnen Carintreggeland over de Wet Zorg en Dwang besproken. Hierbij vertelde Marian Stevelink wat ze voor cliënten en familie kan betekenen als vertrouwenspersoon voor de wet Zorg en Dwang. De wet Zorg en Dwang is ingrijpend voor bewoners en hun familie en mantelzorgers en daardoor voor de cliëntenraad een belangrijk onderwerp voor contacten met bewoners én op familieavonden.

Als tweede punt werden de aanwezigen door manager Zorg Emmely Hoek bijgepraat over de nieuwe werkwijze van ‘Zorgen voor naar Zorgen dat’, waarmee inhoud wordt gegeven aan Het Andere Gesprek. Daarbij wordt al bij het intakegesprek aan mantelzorgers/familie van de toekomstige bewoner van Carintreggeland uitgelegd hoe het bestaande netwerk blijvend ingezet kan worden om het leven voor de nieuwe cliënten zo aangenaam mogelijk vorm te blijven geven.

Deze grote omslag binnen Carintreggeland vraagt veel aandacht van de  cliëntvertegenwoordigers en zal bij alle overleggen met de organisatie een terugkerend punt van overleg zijn.

‘Wij worden goed door de organisatie op de hoogte gehouden en waarderen de aandacht voor deze  bijeenkomsten zeer’, aldus de voorzitters van de drie lokale raden.

Contact met auteur

x