Benoemingen Centrale Cliëntenraad

Benoemingen Centrale Cliëntenraad

De raad van bestuur heeft besloten de heer F.(Frits) Schook met ingang van 1 juli 2023 te benoemen als voorzitter van de centrale cliëntenraad van Carintreggeland.
De benoeming voorziet in de vacature die ontstaat door het vertrek van de huidige voorzitter, Wilma Wagter wegen het eindigen van de zittingstermijn.

Mevrouw E. (Ellen) de Groot is benoemd tot lid van de centrale cliëntenraad van Carintreggeland per 1 juli 2023. De benoeming voorziet in de vacature voor de kwaliteitszetel wonen en financiën en wonen.

De samenstelling van de Centrale Cliëntenraad is per 1 juli 2023 als volgt:

Frits Schook (voorzitter)
Koos Akker ( lokale cliëntenraad oost)
Karin Grooten (lokale cliëntenraad west)
Martine Overmeer (lokale cliëntenraad zuid)
Willy Hoek (kwaliteitszetel verpleeghuiszorg)
Geziena Medema (kwaliteitszetel wijkverpleging)
Ellen de Groot (kwaliteitszetel financiën en wonen)