Afdeling voor mensen met dementie en ernstig probleemgedrag binnen Carintreggeland

Mensen worden in Nederland steeds ouder en daarbij neemt de kans op het ontwikkelen van dementie groter. In 2021 hadden ongeveer 290.000 mensen de ziekte dementie, dit aantal groeit. Daarbij is er een toename van mensen die door deze ziekte gedragsproblemen hebben. We zien bij hen minder gedragsproblemen en dat zij gelukkiger zijn als ze gespecialiseerde zorg en intensievere begeleiding krijgen in een prikkelarme leefomgeving.

Afdeling voor mensen met dementie en ernstig probleemgedrag binnen Carintreggeland

Vanuit D-ZEP alliantie Twente, een samenwerking tussen Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg, worden er drie gespecialiseerde afdelingen opgezet waar mensen (tijdelijk) kunnen wonen met de juiste gespecialiseerde zorg in een prikkelarme omgeving. Op deze afdelingen wordt onderzoek gedaan naar wat het probleemgedrag veroorzaakt en gezocht naar een passende behandeling en benadering.    

Categorieën: Nieuwsberichten