Aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn sector

We moeten de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aanpakken. Een vijftigtal Twentse bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, waaronder Carintreggeland. Dat doen wij samen met de 14 Twentse gemeenten, de onderwijspartijen (ROC van Twente en Saxion) en de zorgverzekeraars. Al deze partijen hebben vandaag een samenwerkingsverklaring ondertekend en stemmen daarmee in met het gezamenlijke Actieprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente. WGV Zorg en Welzijn heeft zich in het bijzonder ingespannen om deze partners samen het Bestuurlijk Netwerk Zorg en Welzijn te laten vormen.    

Aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn sector

Het netwerk bevestigt hun langdurige inzet en samenwerking middels de ondertekening van een samenwerkingsverklaring. Onze bestuurder Heidi de Bruijn is de voorzitter van dit Bestuurlijk Netwerk en las de verklaring waarmee partijen verklaren dat zij zich inzetten:
- De (zij-) instroom van zorgtalenten binnen de Twentse instellingen en organisaties te vergroten en daarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken;
- Sociale innovatie in te voeren (het werk binnen de instellingen en organisaties anders te organiseren) en werkdruk verlagende technologie meer en steviger in te zetten;
- Het behoud van personeel te versterken en het ziekteverzuim terug te dringen

De belangstelling was groot. Heidi: "Deze grote opkomst stemt hoopvol. Partijen beseffen de noodzaak van actie in gezamenlijkheid. We zullen over onze eigen grenzen en belangen heen moeten kijken om te zorgen dat we ook in de toekomst veilige, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan de burgers in Twente en zodat onze professionals met veel werkplezier hun waardevolle werk kunnen blijven doen.”

Met deze aanpak sluiten we aan bij “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn” van minister Helder. En bij de ambities van de Twente Board om het Bruto Twents Geluk te bevorderen.
 

Verklaring: WGV Zorg en Welzijn - YouTube

Categorieën: Nieuwsberichten