Zorgend Landschap Hof Espelo groot succes
voor (jonge) deelnemers met dementie

De pilot Zorgend Landschap is geslaagd en wordt omgezet naar regulier aanbod. Landschap Overijssel en Carintreggeland hebben al enige tijd ervaring met een bijzondere dagvoorziening voor mensen met dementie op betrekkelijk jonge leeftijd. In bezoekerscentrum ‘Koetshuis Hof Espelo’ tussen Hengelo en Enschede zijn deelnemers twee dagen per week aan de slag in het landschap. Er wordt gesnoeid, jonge boompjes weggehaald, dennen getrokken en andere groene werkzaamheden uitgevoerd. Deze daginvulling draagt zichtbaar bij aan de gezondheid en de geluksbeleving van de deelnemers. Door het grote succes is besloten deze voorziening structureel aan te bieden.

Zorgend Landschap Hof Espelo groot succes

Op 11 april 2019 bekrachtigen de bestuurders van Carintreggeland en Landschap Overijssel deze samenwerking met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Ze spreken in deze overeenkomst af dat zij samen deze dagvoorziening aanbieden. Gedeputeerde Hester Maij van Provincie Overijssel was aanwezig om dit bijzondere moment te ondersteunen en te vieren.  De bestuurders hebben samen een tweetal appelbomen ingepland die symbool staat voor de goede samenwerking (ze bevruchten elkaar) en de mooie vruchten.

Waardevolle toevoeging
Zorgend landschap ‘Hof Espelo’ is een waardevol initiatief. Deelnemers gaan gedurende een dag of meerdere dagen naar Hof Espelo waar ze onder professionele zorg- en natuurbegeleiding samen met vrijwilligers groene werkzaamheden uitvoeren in en rond het natuurterrein. En hoewel productie daarbij niet het hoofddoel is, wordt er toch daadwerkelijk het nodige gedaan. Er wordt echt gewerkt! Een voorbeeld is het opschonen van een heidegebied. Dit is nuttig werk waar Landschap Overijssel blij mee is. Voor Carintreggeland en Landschap Overijssel is er geen discussie over mogelijk: deelnemers hebben zichtbaar en aantoonbaar baat bij het werk dat ze in de natuur doen. Barry Kwast, Manager Zorg bij Carintreggeland in Hengelo: “Hof Espelo is een waardevolle toevoeging aan hun leven. We zien deelnemers weer actiever worden, alerter en blijer. Ze nemen zelf weer vaker de touwtjes in handen. Ook mantelzorgers geven een zelfde signaal: Ik hoor dat hun naasten weer fitter, spraakzamer en gelukkiger zijn dan hiervoor. Sommige deelnemers willen het liefst elke dag naar ‘de Hof’. Zo draagt natuur bij aan het bevorderen van een waardevol leven.”

Unieke samenwerking in de regio
Landschap Overijssel en Carintreggeland werken samen binnen dit zorg- en natuurtraject. Er is een duidelijke win-win situatie voor enerzijds de deelnemers en anderzijds het landschap. Dagvoorzieningsdeelnemers van Carintreggeland hebben een actieve daginvulling en dragen bij aan het landschap met extra handen voor de natuur. Tot voor kort draaide het project deel op een bijdrage van Provincie Overijssel. Mede vanuit het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar geeft de Provincie een impuls aan projecten waar natuur en de beleving van mensen samen komen. Het project is inmiddels financieel zelfstandig geworden doordat deelnemers een WMO-indicatie van de gemeente kunnen ontvangen.

 

RTV Oost heeft een mooie reportage gemaakt. Deze is te bekijken via onderstaande link:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/310294/Zorgend-Landschap-is-groot-succes-zinvolle-dagbesteding-in-de-natuur-krijgt-vervolg

 

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten