Bericht van de Raad van Bestuur van Carintreggeland

De besmettingen met het coronavirus blijven helaas toenemen. Ook in Twente is de situatie zeer ernstig. We maken ons daarom grote zorgen om de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. We zien dat de toename van besmettingen een grote druk legt op onze teams. De zorg wordt zwaarder en moet door ziekte van medewerkers door minder collega’s worden gedaan. We zullen om die reden soms de zorg in onze huizen wat moeten aanpassen. Om verspreiding van het coronavirus binnen de huizen te voorkomen, scherpen we een aantal maatregelen aan. Want alleen samen kunnen we ook deze tweede coronagolf aan. Daar hebben we elkaar hard voor nodig.  

 

Bericht van de Raad van Bestuur van Carintreggeland

Onze verpleeghuizen sluiten voor bezoek willen we zoveel mogelijk voorkomen. Maar het bezoek van veel verschillende mensen in onze locaties brengt risico’s met zich mee. Daarom is het vanaf 2 november 2020 alleen mogelijk om op één moment per dag met maximaal 2 personen op bezoek te komen (inclusief kinderen). We vragen u om samen met de medewerkers op de locatie af te spreken of dit een vast tijdstip is of dat u zelf een moment kunt kiezen. Daarnaast vragen we u zoveel als mogelijk met vaste bezoekers te komen. Het bezoek vindt plaats op de eigen kamer van de bewoner. Natuurlijk houdt u 1,5 meter afstand van elkaar en draagt u als bezoeker altijd een mondmasker, ook op de kamer van de bewoner. Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen.

Wilt u tijdens het bezoekmoment een wandeling maken met uw naaste rond de locatie. Dat is nog steeds mogelijk. Wat niet meer kan, is dat een bewoner de locatie verlaat voor een verjaardagsvisite of een bezoek aan familie of kennissen. Ook het bezoek aan een externe kapper of pedicure willen we het liefst zoveel mogelijk beperken. Als dat toch nodig is, maak dan gebruik van aanbieders die zich volledig houden aan de richtlijnen van het RIVM. Het risico om bij bezoeken buiten de locatie besmet te raken is namelijk groot en heeft gevolgen voor uw naaste, zijn/haar medebewoners en onze medewerkers. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Wij danken u van harte voor uw begrip en medewerking. Samen met elkaar houden we het virus buiten de deur.  

Heidi de Bruijn en Jeroen Kleinjan
Raad van Bestuur