Thuisbegeleiding

"Het is voor mij erg moeilijk om in huis zelf structuur aan te brengen in mijn leven.  Mijn administratie, regelzaken rondom mijn gezondheid, orde aanbrengen. De thuisbegeleiding helpt mij om mijn gedachten te ordenen. We kijken samen naar mogelijkheden, terwijl ik zelf zoveel mogelijk de regie behoud. Het lukt me niet om dit zelf in gang te zetten. Mijn thuisbegeleider is mijn startmotor!"

 

 

Voor wie bieden we deze ondersteuning?

U ervaart een probleem en weet niet meer wat te doen. De thuisbegeleider biedt u hulp. Hij of zij neemt niet over, maar staat naast u. Hierdoor behoudt u zelf de regie over uw leven. Afhankelijk van uw situatie, kan de begeleiding tijdelijk van aard zijn, maar ook voor een langere periode worden ingezet.

Thuisbegeleiding is mogelijk voor mensen met:

 • psychiatrische aandoeningen
 • dementie
 • autisme
 • opvoedkundige vraagstukken
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • een licht-verstandelijke beperking
 • een zintuigelijke handicap
 • een lichamelijke beperking

In één oogopslag wat doet thuisbegeleiding: Thuisbegeleiding - zo zelfstandig mogelijk leven

Folder Thuisbegeleiding


Zo begeleiden we u

Uw thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag om de situatie stapsgewijs te verbeteren of te stabiliseren. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij:

 • het organiseren van het huishouden;
 • (opvoed)ondersteuning binnen het gezin;
 • het opbouwen van een dag- en weekritme;
 • het orde aanbrengen en houden in de financiën/administratie;
 • het leggen of herstellen van sociale contacten;
 • het weer grip krijgen op het leven na een ingrijpende gebeurtenis;
 • het vinden van passende dagbesteding;
 • het zoeken naar (vervangende) mantelzorg;
 • het geven van inzicht in en leren omgaan met een ziekte of beperking;
 • het stabiliseren van een situatie.

Naast de persoonlijke afspraken, kan de thuisbegeleider u ook ondersteunen via beeldzorg. In de bijlage vindt u meer informatie.
Het filmpje laat zien hoe beeldzorg in de praktijk werkt.

 

IDA

De Thuisbegeleiding van Carintreggeland is beschikbaar voor iedereen. Wij bieden cliënten van niet-Nederlandse afkomst, indien mogelijk, begeleiding in de eigen taal en cultuur onder de naam Carintreggeland- IDA (Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen). De IDA-thuisbegeleiders ondersteunen in de eigen taal van de cliënt bij praktische zaken en integratie en geven inzicht in de Nederlandse cultuur. De IDA-medewerkers spreken onder andere Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek Arabisch en Midden-Oosten-Arabisch), Marokkaans, Armeens, Aramees, Tigrinya, Frans, Russisch en Oekraïens.

Kosten en aanmelden

U kunt op verschillende manieren thuisbegeleiding aanvragen:

 • Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u een beschikking aanvragen. Naar aanleiding van een huisbezoek van een Wmo-consulent of -regisseur wordt er een inschatting gemaakt van uw hulpvraag. U betaalt een eigen bijdrage. Het zorgloket kan u hierover informeren.
 • Vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het ook mogelijk om thuisbegeleiding aan te vragen. De zorgregelaars van Carintreggeland kunnen u helpen bij de aanvraag. Als u een indicatie heeft betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.
 • Voor hulpverlening aan jongeren onder de 18 jaar, kan er via de huisarts, jeugdarts of een gecertificeerde instelling een jeugdbeschikking worden afgegeven.
 • Heeft u geen indicatie voor de thuisbegeleiding? Dan kunt u bij Carintreggeland thuisbegeleiding inkopen. U ontvangt dan een factuur voor de uren die u heeft afgenomen. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt over wat u van de thuisbegeleiding kunt verwachten en wat daarvan de kosten zijn.

Wij helpen u graag verder

Wilt u als cliënt of verwijzer hulp bij het aanvragen van thuisbegeleiding? Of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Carintreggeland. We helpen u graag verder. Mailen kan ook: thuisbegeleiding@carintreggeland.nl

Volg Thuisbegeleiding op Facebook Afbeeldingsresultaat voor facebook logo

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000