Medische zorg van ons transmuraal team

“Dankzij de specialisten van Carintreggeland kan ik thuis wonen. Zij helpen mij met mijn katheter en andere medische handelingen zodat ik daarvoor niet naar het ziekenhuis hoef.”

U kunt langer thuis blijven wonen door onze specialisten

Natuurlijk wilt u zolang mogelijk thuis blijven. Ook als u veel medische technische zorg nodig heeft. Carintreggeland biedt u daarom specialistische thuisverpleging. Carintreggeland is in samenwerking met het ziekenhuis ZGT, TMZ en ZorgAccent gestart met ThoeZ Twente. In ThoeZ Twente zit het gespecialiseerde team voor deze specialistische thuisverpleging. Vertrouw op deskundige, goed opgeleide verpleegkundigen met ziekenhuis- en thuiszorgervaring. Zij werken nauw samen met uw andere zorgverleners, zoals huisartsen, behandelend specialisten en wijkverpleegkundigen. Zo krijgt u de zorg die bij u past.

Waarmee helpen onze specialisten u?

Ons team kan onder andere de volgende medische handelingen uitvoeren voor u:

 • inbrengen en verzorgen van een perifeer infuus 
 • aanprikken en verzorgen van een Port-a-Cath 
 • klaarmaken en intraveneus toedienen van vocht en medicatie, zowel 24 uur als per bolus 
 • zetten van een heparineslot 
 • subcutaan toedienen van medicatie via een pomp ten behoeve van pijnbestrijding, palliatieve sedatie etc. 
 • verzorgen en toedienen van medicatie via een epidurale of spinale katheter 
 • inbrengen van een verblijfskatheter, éénmalige katheterisatie of supra-pubische katheter
 • inbrengen en verwisselen van een maagsonde bij volwassenen en kinderen 
 • verwisselen van een PEG-sonde en Mic-Key button bij kinderen en volwassenen 
 • verzorgen van een tracheastoma en wisselen van de canule. Uitzuigen in overleg met wijkverpleging.
 • vacuümtherapie bij wondzorg (VAC)
 • intraveneuze behandeling van patiënten met chronisch hartfalen in stadium III of IV
 • geven van een bloedtransfusie
 • plaatsen van een infuusnaald


U heeft een indicatie nodig

De wijkverpleegkundige van Carintreggeland stelt de indicatie op basis van een uitvoeringsverzoek van uw huisarts of medisch specialist. Dan kunt u van onze medisch-technische thuisverpleging gebruikmaken. Daarnaast mogen er geen medische bezwaren zijn om u te helpen. U kiest bovendien zelf voor thuisverpleging in plaats van opname in het ziekenhuis. Ook zal er een zorgovereenkomst worden opgesteld tussen u en Carintreggeland door de wijkverpleegkundige.


Aanmelding door huisarts, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen kunnen u voor zorg aanmelden bij Carintreggeland. Dat kan tijdens kantooruren via de ZGTlijn1-2, telefoon 088 708 3669, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. Buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 074 255 0010, e-mail mth@thoeztwente.nl. De zorg wordt verleend door Thoez Twente.

Klik hier voor het Uitvoeringsverzoek voor pompaanvragen voor huisartsen.

 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000