Kleinschalig wonen voor mensen met psychiatrische problemen (gerontopsychiatrie)

“Door mijn mentale problemen had ik hulp nodig om mijzelf en mijn omgeving te beschermen. Hier in het Carintreggeland Huis krijg ik de zorg en begeleiding die me verder helpt. Het gaat nu echt veel beter met me.”

Zorg en begeleiding op maat voor uw situatie

Heeft u psychiatrische problemen? Dan helpt Carintreggeland u met een combinatie van wonen en zorg. Ook mensen met ernstige dementie met gedragsproblematiek (gerontopsychiatrie) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij ons terecht. Wij bieden gerontopsychiatrie in Eugeria in Almelo en de Wheehof in Goor. Wij zorgen voor verpleging, verzorging en zeer specifieke begeleiding. Vertrouw bijvoorbeeld op een duidelijke dagstructuur, begeleiding bij het nemen van beslissingen en een goede omgang met anderen.

 

Wat is verpleeghuiszorg precies?

Verpleeghuiszorg betekent dat u woont in een Carintreggeland Huis en daar de zorg krijgt die bij u past. Deze zorg is specifiek afgestemd op uw problemen. De zorg die wij u bieden verschilt per persoon. Het is steeds een combinatie van ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen. Verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg. Soms geholpen door andere behandelaren, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut of logopedist.


Wat bieden wij u?

In onze huizen willen we de veiligheid, gezelligheid en het geborgene van thuis zoveel als mogelijk te evenaren. Een huiselijke sfeer waarin u zich veilig en vertrouwd voelt. Een thuis waarin het leven draait om de wensen en behoeften van de cliënten. Waar cliënten het leven zoveel als mogelijk kunt invullen zoals u dit wilt. De behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt vormen van de zorg. De cliënt bepaalt samen met familie en een vast team van medewerkers de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk blijven de naasten (familie en mantelzorgers) overal zo veel mogelijk bij betrokken. U kunt (in principe) blijven wonen tot u deze zorg niet meer nodig heeft.
 

Kennis delen

Om u de zorg te bieden die u nodig heeft stemmen we onze zorg en dienstverlening af met diverse interne en externe partijen. We overleggen regelmatig met Menzis, andere zorgorganisaties, Dimence, Mediant, Tactus, RIBW, etc. En maken gebruik van elkaars kennis en deskundigheid. 

 

U heeft een indicatie nodig

U heeft voor dit type verpleeghuiszorg een indicatie met zorgprofiel nodig. Deze wordt door het CIZ toegewezen. Deze specifieke vorm van wonen is afgestemd op bewoners met een indicatie met zorgprofiel VV 5,6,7 of 8

Maar ook als u een ander zorgprofiel heeft, kunt u hier misschien terecht zoals bijvoorbeeld een GGZ wonen profiel.

Een arts, psycholoog en verpleegkundige beoordelen uw specifieke situatie om te zien of deze vorm van kleinschalig wonen bij u past. U betaalt voor het wonen een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK

 

Verpleeghuiszorg nodig?

Wilt u verpleeghuiszorg aanvragen voor uzelf of een naaste? Bel Carintreggeland op 088 367 7000.

 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000