Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen

“De geheugenproblemen van mijn moeder werden te erg. Thuis wonen was niet meer verantwoord helaas. Maar in het Carintreggeland Huis wordt ze perfect verzorgd. Het voelt veilig en vertrouwd.”

Zorg op maat bij dementie

Ook als u te maken krijgt met dementie, wilt u zo gewoon mogelijk blijven leven. Daar helpen wij u bij. U kunt terecht in onze Carintreggeland Huizen door heel Twente. Hier bieden wij u verpleeghuiszorg die helemaal is afgestemd op uw behoeften en leefstijl. In een beschermde woonomgeving kunt u rekenen op 24 verzorging en/of verpleging en begeleiding.
 

Wat is verpleeghuiszorg precies?

Verpleeghuiszorg betekent dat u woont in een Carintreggeland Huis en daar de zorg krijgt die bij u past. Deze zorg is specifiek afgestemd op uw geheugenproblemen. De zorg die wij bieden verschilt per client. Het is steeds een combinatie van ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen. Verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg. Soms geholpen door andere behandelaren, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, diëtist of logopedist.

 

Wat bieden wij u?

In onze huizen willen we de veiligheid, gezelligheid en het geborgene van thuis zoveel als mogelijk evenaren. Een huiselijke sfeer waarin u zich veilig en vertrouwd voelt. Een thuis waarin het leven draait om de wensen en behoeften van de cliënten. Waar cliënten het leven zoveel als mogelijk kunt invullen zoals u dit wilt. De behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt vormen van de zorg. De cliënt bepaalt samen met familie en een vast team van medewerkers de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk blijven de naasten (familie en mantelzorgers) overal zo veel mogelijk bij betrokken.
 

U heeft een indicatie nodig

U heeft voor dit type verpleeghuiszorg een indicatie met zorgprofiel nodig. Deze wordt door het CIZ toegewezen. Deze specifieke vorm van wonen is afgestemd op bewoners met een indicatie met zorgprofiel VV 5 of 7.
U betaalt voor het wonen een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK.

 

Verpleeghuiszorg nodig?

Wilt u verpleeghuiszorg aanvragen voor uzelf of een naaste? Bel Carintreggeland op 088 367 7000.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000