Psychologen

“De psycholoog heeft ons geholpen om beter om te kunnen gaan met het gedrag van onze bewoner.”

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De psycholoog in het verpleeghuis richt zich op het welzijn van de bewoner. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gedrags-, angst- of stemmingsproblematiek kan de psycholoog worden ingeschakeld. Ook kan de psycholoog worden betrokken wanneer er twijfels zijn over het cognitief functioneren.  

Wie helpen wij?

Wij ondersteunen bewoners die met een geldige ZZP (met behandeling) verblijven binnen één van de verschillende woonvormen van Carintreggeland. Daarnaast ondersteunen wij ook de familie/mantelzorgers van deze bewoners  en de zorgteams op de woning.

Hoe helpen wij?

Wij kunnen helpen door middel van behandeling en begeleiding via het zorgteam. Wij kijken dan samen met dit team hoe wij de bewoner op de beste manier kunnen ondersteunen. Ook kunnen wij ingezet worden voor diagnostiek en individuele behandeling/begeleiding (bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken). Tijdens opname in verband met revalidatie kan de psycholoog ook betrokken zijn bij het geven van adviezen over het vervolgtraject of het omgaan met de ziekte/aandoening. In het verpleeghuis vindt altijd afstemming plaats met de andere disciplines (zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en arts).

Wordt uw behandeling vergoed?

De behandeling wordt vergoed vanuit uw zorgzwaartepakket. Indien u bij ons verblijft voor revalidatie wordt de behandeling vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Waar vindt u ons?

De psychologen zijn onderdeel van het Expertisecentrum. Wij bevinden ons wisselend op de verschillende locaties van Carintreggeland.

Waarom een Expertisecentrum?

Carintreggeland wil een krachtige impuls geven aan betere en innovatieve zorg. Innovatie leidt tot een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor u.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000