Verpleeghuiszorg

“Ik krijg alle hulp die ik nodig heb en wordt perfect verzorgd in het Carintreggeland Huis. Thuis ging het helaas niet meer. Maar ik voel me hier al helemaal thuis.”

Zo helpen we u als u niet meer thuis kunt wonen

Bij Carintreggeland willen we dat u een zo waardevol mogelijk leven leidt. Daarvoor bieden we u professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn. Ook als u niet meer thuis kunt wonen. Onze Carintreggeland Huizen door heel Twente zijn afgestemd op uw behoeften en leefstijl. Zo bieden we u de beste verpleeghuiszorg voor uw situatie. U vindt ons hier.

Wat is verpleeghuiszorg precies?

Verpleeghuiszorg betekent dat u woont in een Carintreggeland Huis en daar de zorg krijgt die bij u past. Deze zorg is specifiek afgestemd op uw vraag bijvoorbeeld bij Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel, Gerontopsychiatrie, CVA of Alzheimer. De zorg die wij u bieden verschilt per persoon. Het is steeds een combinatie van ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen. Verzorgenden en verpleegkundigen bieden de zorg. Soms geholpen door andere behandelaren, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, diëtist of logopedist.

Behandelaren

De behandelaars zijn onderdeel van het Expertisecentrum en werken samen in een multidisciplinair team. Zo’n team bestaat uit specialistische verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedist en geestelijke verzorgers. Met elkaar bespreken zij welke medische zorg en behandelingen bij u passen. Natuurlijk stemmen ze dit ook af met u of uw naaste.

De behandelaars bevinden zich wisselend op de verschillende locaties van Carintreggeland.

Welke soorten verpleeghuiszorg biedt Carintreggeland?

Algemene huisregels locaties

Binnen onze Carintreggeland Huizen leven en werken veel mensen met elkaar. Dan is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken. Zo voorkomen we een heleboel onduidelijkheden. Onze huisregels zijn tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad en geven aan wat we binnen de instelling van elkaar mogen verwachten. U vindt de huisregels ook bij de ingang van de locatie.

Roken

Vanaf 2040 wil de Rijksoverheid een rookvrije generatie in heel Nederland. De gezondheidszorg heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om gezondheid. Daarom moeten gezondheidsinstellingen op 1 januari 2025 al geheel rookvrij zijn. Carintreggeland heeft bijpassende regels beschreven om met onze medewerkers, cliënten en bezoekers deze doelstelling te halen.

Er mag vanaf 1 juli 2021 nérgens meer binnen onze woonlocaties gerookt worden. Dit geldt voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Voor cliënten met een rookwens geldt een uitzondering: zij mogen op het balkon, in de binnentuin of bij een rookpaal roken. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kunnen tot 1 januari 2025 gebruik maken van de rookpalen op het terrein van de woonlocatie. Daarna is het niet meer toegestaan om bij de woonlocaties te roken.

Kijk voor meer informatie op Maatregelen overheid om roken te ontmoedigen | Roken | Rijksoverheid.nl

Partners en mantelzorgers

Het is in overleg met het zorgteam mogelijk dat één van uw naasten bij u blijft logeren. Voor maaltijden betalen zij dan een vergoeding.

In sommige locaties bieden we partners de mogelijkheid om samen opgenomen te worden. In andere locaties is dat alleen mogelijk wanneer beide partners een WLZ-indicatie hebben. Welke mogelijkheden er zijn staat vermeld bij de betreffende locatie.

Verhuizen naar een Carintreggeland Huis betekent ook veranderingen in gewoonten voor uw mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat uw mantelzorgers betrokken blijven bij de zorg aan u. Vindt u het prettig dat uw dochter op vrijdag uw haar doet? Dan is dat uiteraard ook nu nog mogelijk. En ging u met een kennis altijd naar de markt? Dan kunt u dat natuurlijk blijven doen zolang dat mogelijk is. Zo bieden we u samen waardevolle zorg.

Algemene voorwaarden

Op de zorgverlening van Carintreggeland zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden geven u en ons duidelijkheid en rechtszekerheid over onze relatie.

Kosten

U betaalt voor het wonen een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK.
Ontvangt u zorg thuis vanuit de Wlz in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT)? Dan brengt het CAK een eigen bijdrage in rekening. Voor een aantal aanvullende diensten in het verpleeghuis berekent Carintreggeland kosten.

Wie betaalt wat - Informatie over kosten en vergoedingen in de Wet langdurige zorg

Verpleeghuiszorg thuis (VPT)/Modulair pakket thuis (MPT)

Heeft u een WLZ indicatie en wilt u niet opgenomen worden, dan is het mogelijk om met een VPT/MPT zorg thuis te ontvangen. Verpleeghuiszorg thuis op basis van een Modulair Pakket Thuis (MPT) kunt u ontvangen op uw huidige woonadres. Verpleeghuiszorg thuis op basis van een Volledig Pakket Thuis is mogelijk wanneer u in of nabij één van onze woonzorgcomplexen woont.

U kunt ook gebruik maken van logeeropvang. Onze zorgregelaars weten in welke locatie hiervoor mogelijkheden zijn.

Onze zorgregelaars en het zorgkantoor van Menzis informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Folder Verpleeghuiszorg thuis


Klanttevredenheid

Wij zijn er trots op dat de gemiddelde score voor de afdelingen Somatiek 9.1 is en voor de afdelingen PG 7,9. Onze gemiddelde score is 8.4. En daar zijn wij trots op! Lees het laatste klanttevredenheidsonderzoek dat we hebben uitgevoerd.

Zorgkaart Nederland

Als Carintreggeland vinden we het belangrijk dat mensen die op zoek zijn naar verpleeghuiszorg goed geïnformeerd worden. Waarderingen van anderen geven een indicatie hoe anderen de zorg van de organisatie ervaren. Daarom zijn al onze locaties te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Al onze locaties vindt u ook in de Zorgatlas van Menzis.

Verpleeghuiszorg nodig?

Wilt u verpleeghuiszorg aanvragen voor uzelf of een naaste? Bel ons. Wij beantwoorden zo ook uw vragen over de wachttijden op onze locaties en kunnen u helpen bij de aanvraag.

Binnen Carintreggeland zijn er geen wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Het is alleen niet altijd direct mogelijk om opgenomen te worden op de locatie van uw voorkeur. Onze Zorgregelaars informeren u graag hierover. Telefoon 088 367 70 00.

Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning door een onafhankelijk cliëntondersteuner? Neem dan contact op met de Zorgadviseur van Menzis: 088 222 4242 of kijk op de website van het Zorgkantoor van Menzis.  Onderaan deze pagina kunt het bestand met daarin de contactgegevens van de onafhankelijke cliëntondersteuners vinden.

U betaalt voor het wonen een eigen bijdrage die gebaseerd is op uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. Onze wijkverpleegkundigen en zorgregelaars helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000