Vaktherapie

‘Dankzij vaktherapie ervaar ik mijn kwaliteit van leven. Ik doe ervaringen op waardoor ik verbinding voel met mezelf en mijn omgeving’ 

‘Door de Muziektherapie, het samen zingen van liedjes, konden mijn moeder en ik weer contact maken.’  

‘Door de PMT interventies kregen we als team beter in beeld wat onze bewoner nodig heeft’ 

Wie zijn wij

Mischa Lelieveld is Neurologisch Muziektherapeut, afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht in 1997. Zij richt zich op het muzikaal-analoge proces van cliënt en therapeut binnen de Muziektherapie. In samenwerking met het team psychologie geeft zij de training ‘oprecht contact maken met mensen met dementie’. Momenteel specialiseert zij zich, in samenwerking met logopedie, in SMTA: een behandelprogramma wat zich richt op afasie en/of verbale apraxie. 

Florien Bussink is Neurologisch Muziektherapeut, afgestudeerd aan het ArtEZ conservatorium in 2020. Door de Master Muziektherapie en de daarbij behorende stage in de ouderenpsychiatrie heeft zij zich in zowel klinische als onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen binnen de evidence-based Muziektherapie. 

Bram Beld is Psychomotorisch therapeut, afgestudeerd aan het Windesheim Zwolle in 2020. Sinds september 2021 werkt hij bij Carintreggeland en hoopt de komende jaren PMT een gevestigde discipline te laten worden binnen Carintreggeland. Bram biedt zowel individueel als in groepsverband therapieën aan en richt zich op samenwerking met zorgteams om PMT-interventies te integreren in de dagelijkse zorg. 

Daphne van den Dool is Psychomotorisch therapeut, afgestudeerd aan de HAN, te Nijmegen, in februari 2022. Vanaf eind maart is ze werkzaam bij Carintreggeland. Het is haar missie om de ouderen en de collega's de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, door middel van PMT. Daphne biedt bewegingsgerichte en lichaamsgerichte interventies, zowel individueel en in groepsverband. Tevens is het mogelijk om als zorgteam een training aan te vragen ter ondersteuning, zoals Rots en Water.

Wat is Vaktherapie

Binnen Carintreggeland bestaat Vaktherapie uit muziektherapie en psychomotorische therapie. Niet praten, maar juist doen en ervaren staat bij Vaktherapie centraal.

Vaktherapie Muziek
Muziektherapie is een behandelvorm die ingezet kan worden. Tijdens de muziektherapie worden muzikale middelen/interventies ingezet als ondersteuning om de cliënt te helpen bij verschillende processen in het dagelijks leven. Er kunnen hulpvragen zijn op gebieden als: emotie, gedrag, sociaal, cognitief, neurologisch, fysiologisch.

 

Neurologische Muziektherapie
Bij Neurologische Muziektherapie worden verschillende onderzochte technieken toegepast in samenwerking met Logopedie of Fysiotherapie. Functies die beschadigd zijn (zoals het taal/ spraakgebied of motorische gebieden in de hersenen) kunnen met behulp van deze technieken gestimuleerd worden, terugkomen of op peil gehouden worden.

 

Vaktherapie PMT
Psychomotorische therapie is een behandelvorm die kan ingezet worden voor ouderen met psychosociale problemen van verschillende aard, waarbij zij begeleid worden in beweging en/of waarbij speciale aandacht is voor de lichaamsbeleving. Bij psychomotorische therapie worden de bewegingsinterventies gezien als hulpmiddel. Het uiteindelijke doel van de beweging is herstel/meewerken aan het psychosociaal evenwicht van de oudere.

Werkwijze

Tijdens de Vaktherapie formuleren we samen behandeldoelen die rekening houden met uw behoeften, mogelijkheden, hulpvragen en problematiek.

De behandeldoelen worden in samenwerking met het multidisciplinair behandelteam of de regiebehandelaar opgesteld. De doelstellingen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan een van tevoren afgesproken tijdspad en fasering. Therapieresultaten worden regelmatig geëvalueerd.

Waar vindt u ons?

Vaktherapie maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum van Carintreggeland en wordt in onze verpleeghuizen aangeboden (intramuraal). Wanneer u of uw naaste verblijft bij Carintreggeland kunt u via de hoofdbehandelaar een aanvraag doen. De psycholoog en of arts bespreekt de aanvraag en schakelt vaktherapeuten vaak in om een observatie in te plannen.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000