Psychologie

“Ik voelde me al een tijdje somber en ik dacht dat ik het allemaal zelf moest oplossen, totdat ik behandeld werd door een psycholoog van Carintreggeland. Samen hebben we succesvol mijn problemen aangepakt.”

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij bieden psychologische behandelingen in de Basis-GGZ voor mensen van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om lichte tot matig-ernstige psychische problematiek die op alle mogelijke vlakken kan liggen, onder andere:

  • angst, paniek, dwangklachten
  • stemmingsproblemen, overmatig piekeren
  • verwerkingsproblemen bij trauma, ongeval of ernstige ziekte
     

Hoe helpen wij u?

Nadat u bent verwezen door uw huisarts, kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat voor een eerste afspraak op de locatie van uw voorkeur, telefoon 074 367 71 11.
Het eerste gesprek is een kennismaking waarin we stilstaan bij uw klachten en uw persoonlijke verhaal. Samen  brengen we in kaart wat het probleem is en wat de doelen zijn die u wilt bereiken. We bespreken welke behandeling het beste past bij uw zorgvraag en stellen een behandelplan op. Onze behandelingen kunnen bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte korte psychotherapie. E-health kan onderdeel uitmaken van de behandeling in de vorm van digitale huiswerkopdrachten.

Indien er geen behandelaanbod kan worden geformuleerd dat aansluit bij uw vraag, dan wordt dit met u besproken en wordt u met een passend advies terugverwezen naar de verwijzende huisarts. Tijdens de behandeling kan het zijn dat met uw toestemming contact opgenomen wordt met de huisarts voor onderlinge afstemming. Na afloop van de behandeling wordt met uw toestemming een eindrapportage gestuurd naar de huisarts.
Wij staan in nauw contact met de huisartsen en de praktijkondersteuners GGZ van de praktijken waar we werkzaam zijn. Dit zorgt voor korte lijnen en makkelijke toegankelijkheid. Ook hebben we goede kennis van de sociale kaart van de regio op GGZ-gebied. Hierdoor zijn we goed in staat een adequate inschatting te maken waar u op de juiste plek bent, mocht de zorgvraag niet binnen de Basis-GGZ passen. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij, met uw toestemming, contact opnemen met een hulpverlener van de specialistische GGZ voor advies.
 

Kwaliteit verzekerd

Onze zorgverleners in de Basis-GGZ zijn allen BIG-geregistreerde GZ-psychologen. Wij houden ons aan de vanuit de wet gestelde regels en verplichtingen en werken volgens de NIP-richtlijnen en zorgstandaarden.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut kunt u meer informatie vinden over onze geboden zorg. De inhoud hiervan vindt u hier. Bovendien zijn wij in het bezit van het keurmerk Basis-GGZ 2017 en 2018. Meer informatie over dit kwaliteitskeurmerk is te vinden op http://kibg.nl/keurmerk-basis-ggz/.

Wij meten het effect van onze behandelingen middels het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem. U krijgt na uw aanmelding een vragenlijst opgestuurd. Na afloop van de behandeling wordt u deze lijst nogmaals aangeboden zodat wij het effect van de behandeling kunnen meten. Ook ontvangt u aan het eind van de behandeling een vragenlijst waarin u uw klantervaringen, klanttevredenheid en effectiviteit van de behandeling aan kan geven.
 

De Basis-GGZ van Carintreggeland is door cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,3. Dit is gemeten middels de CQ-index, een vragenlijst over cliëntttevredenheid, op basis van 103 deelnemers vanaf 2017. Hier vindt u de resultaten van de metingen: overzicht januari tot en met augustus 2017overzicht september tot en met december 2017.

 

Wordt uw behandeling vergoed?

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis-GGZ. De vergoeding valt onder het verplichte eigen risico (€ 385,-). Dit betekent dat u zelf de kosten betaalt tot € 385,-, tenzij u (een deel van) het eigen risico betaald hebt in verband met andere medische kosten. Met Menzis, VGZ en CZ hebben wij een contract. Hieronder vallen ook kleine zorgverzekeringen en labels die onderdeel zijn van Menzis, VGZ en CZ. Hier vindt u een overzicht van alle verzekeraars die vallen onder Menzis, VGZ en CZ. Mocht uw verzekeraar hier niet vermeld staan, neem dan contact op met ons secretariaat voor meer informatie.
Bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt tot een maximum van 11 tot 12 uur aan behandeling vergoed per kalenderjaar, afhankelijk van de verzekeraar en de ernst van de problematiek. Hier valt ook de ‘indirecte patiëntgebonden tijd’ onder, zoals de tijd die we besteden aan verslaglegging. Bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar wordt een gedeelte van de behandeling vergoed. De hoogte van uw vergoeding kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Hebben we geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u de rekening thuis en kunt u deze na betaling zelf indienen bij uw verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd op ons telefoonnummer 074-3677111 wordt in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Hieronder staan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken. Het type product is afhankelijk van de combinatie van verschillende factoren, waaronder de ernst van de problematiek. 

Product BGGZ

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

Basis Kort (BK)

294

€ 487,26

Basis Middel (BM)

495

€ 830,23

Basis Intensief (BI)

750

€ 1301,85

Onvolledig behandeltraject

120

€ 198,88

 

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, de behandeling van sommige stoornissen wordt niet vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij ons secretariaat en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint.

Alle interventies die wij bieden vallen onder verzekerde zorg mits er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5, het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen.
 

Hoe zijn wij te bereiken?

U kunt ons bereiken door te bellen naar het secretariaat 074-3677111.


Waar vindt u ons?

Wij hebben spreekuurlocaties door heel Twente. In overleg is ook een huisbezoek mogelijk of een andere locatie.

Almelo -> psycholoog Marieke Brinkman
Huisartsenpraktijk Yacoub (Verdilaan 3)
Medisch centrum De Kolk (Bornerbroeksestraat 38)

Delden -> psycholoog  Marieke Brinkman
Gezondheidscentrum Delden (Averinkstraat 30)

Goor -> psycholoog Ria van Houwelingen
Woonzorgcentrum de Stoevelaar (De Stoevelaar 1)

Hengelo -> psychologen Marieke Brinkman en Kim Huygelen
Huisartsenpraktijk Lodewijkstraat (Lodewijkstraat 30)

Markelo -> psycholoog Kim Huygelen
Gezondheidscentrum Het Stroaten (Burgemeester de Beaufortplein 3)

Oldenzaal -> psycholoog Linda van der Plas
Gezondheidscentrum Haverstraat (Haverstraat 15)
Gezondheidscentrum Zuid-Berghuizen (Havikstraat 2-B)
Gezondheidscentrum Oldenzaal (Prins Bernhardstraat 4)

 

Wat is de wachttijd voor een afspraak?

In de onderstaande tabel staat per locatie weergegeven wat de actuele wachttijd is. Deze is onderverdeeld in aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd. De aanmeldingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het intakegesprek met de psycholoog. De behandelingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het intakegesprek en de start van uw behandeling. 

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u bent  verzekerd.

Indien de wachttijd voor een eerste gesprek langer is dan vier weken wordt dit met u overlegd en wordt een andere locatie of een andere instelling geadviseerd waar u eerder terecht zou kunnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Carintreggeland, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Locatie

Aanmeldings
wachttijd

Behandelings
wachttijd

 

 

 

Almelo - Huisartsenprakijk Verdilaan

2

0

Almelo - Medisch centrum De Kolk

2

0

Delden – gezondheidscentrum Delden

3

0

Goor - Woonzorgcentrum De Stoevelaar

3

0

Hengelo – huisartsenpraktijk Lodewijkstraat

4

0

Markelo - Gezondheidscentrum Het Stroaten

4

0

Oldenzaal - Gezondheidscentrum Haverstraat

2

0

Oldenzaal - Gezondheidscentrum Zuid-Berghuizen

2

0

Oldenzaal - Gezondheidscentrum Oldenzaal

3

0


N.B.: Geactualiseerd op 07-11-2018

 

 

 

volgens mevrouw Backx, bewoner:

Ik zie zelf wel in dat ik het zelf moet doen, en dan houd ik toch nog plezier in m’n leven, ook al ben ik in de 90.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000