Geestelijke verzorging

Carintreggeland wil waarde toevoegen aan het leven van mensen. Daarvoor zijn binnen de Carintreggeland Huizen geestelijk verzorgers aanwezig.

Hoe kunnen wij u helpen?

De geestelijk verzorgers van Carintreggeland zijn er voor het bespreken van grote én kleine levensvragen. “We zijn er echt voor alle cliënten, ongeacht hun levensovertuiging.”

De geestelijk verzorger is een professional rond zingeving, mentaal welbevinden en levensvragen van mensen in kwetsbare levenssituaties. Zij stemt af op de behoeften van de cliënten van Carintreggeland waarbij zij rekening houdt met de cultuur van een locatie en de cliënten die daar wonen of tijdelijk verblijven.

Geestelijke zorg vindt plaats op aanvraag van cliënten zelf, mantelzorgers of verzorgers / begeleiders, vaak bij sterven en ziekte, maar ook rond andere kernmomenten van het leven. Ook vragen rond zingeving, keuzes, knellende situaties, verdriet en geloofsvragen kunnen een reden zijn om een geestelijk verzorger erbij te roepen.

U kunt de geestelijk verzorgers via het e-mailadres geestelijkeverzorging@carintreggeland.nl bereiken.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000