Stichting Vrienden van St. Elisabeth

De Stichting Vrienden van St. Elisabeth zorgt voor het moreel en materieel ondersteunen van de bewoners van St. Elisabeth te Delden. De financiering van buitengewone uitgaven van genoemde stichting die niet door de overheid of andere derden worden gesubsidieerd. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

De heer J.C.J. Weber, voorzitter
De heer G.P.B.C. Maas, penningmeester
Mevrouw P.G. Mulder, secretaris
Mevrouw M.B.A. Scheerder-Hofman, lid
Mevrouw M.H.W. Westen - Reckman, lid


Jaarrekening
Hier vindt u het financieel verslag over 2020.


Activiteiten
Overzicht activiteiten in 2020.
 

Meer weten of donateur worden?
Bekijk voor meer informatie de folder van onze stichting.


Statutaire Doelstelling
In de statuten van 7 december 2015 staat als doelstelling vermeld:

De Stichting heeft ten doel:

Het beheren van vermogen hetwelk door de stichting wordt verkregen en afkomstig is uit nalatenschappen (legaten, erfstellingen en lastbevoordeling), giften en sponsoring en uit andere bronnen, ander dan verkrijgingen van overheidswege.

Het beschikken over de bestanddelen van voormeld vermeld vermogen ten behoeve van de belangen (zowel materieel als immaterieel) van de bewoners van de Verpleeghuis St. Elisabeth en verzorgingshuis De Wieken te Delden.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste in des woords.

 

Alle zorg

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000