Stichting Vrienden van St. Elisabeth

De Stichting Vrienden van St. Elisabeth zorgt voor het moreel en materieel ondersteunen van de bewoners van St. Elisabeth te Delden. De financiering van buitengewone uitgaven van genoemde stichting die niet door de overheid of andere derden worden gesubsidieerd. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

RISN nummer: 8129.63.593
 

Bestuur
De heer J.C.J. Weber, voorzitter
De heer G.P.B.C. Maas, penningmeester
Mevrouw P.G. Mulder, secretaris
Mevrouw M.B.A. Scheerder-Hofman, lid
Mevrouw M.H.W. Westen - Reckman, lid
 

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er is geen personeel in dienst van de stichting.


Jaarrekening
Hier vindt u het financieel verslag over 2021.


Activiteiten
Overzicht activiteiten in 2021.
 

Meer weten of donateur worden?
Bekijk voor meer informatie de folder van onze stichting.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan
In de statuten van 7 december 2015 staat als doelstelling vermeld:

Het behartigen van het welzijn in de ruimste zin van het woord van bewoners van verpleeghuis St. Elisabeth en verzorgingshuis De Wieken in Delden.

Inkomsten:
Deze worden verkregen uit donaties, legaten, schenkingen en opbrengsten van belegd vermogen.

Vermogen:
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en wordt uitgegeven aan activiteiten voor de bewoners.

 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000