Corona-virus informatie

Carintreggeland houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgt de geldende adviezen vanuit RIVM, GGD en landelijk uitbraakmanagementteam om verspreiding en de gevolgen daarvan te beperken. Graag houden we u via deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Carintreggeland en de maatregelen die we hebben genomen.

Meer informatie over het coronavirus? In deze folder wordt de informatie in heldere taal uitgelegd.

Veel gestelde vragen

Het zijn onzekere tijden. Graag brengen wij u met deze vragen en antwoorden op de hoogte van de maatregelen die Carintreggeland neemt om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. En natuurlijk ter bescherming van bewoners en medewerkers tegen besmetting. We willen benadrukken dat we werken volgens de richtlijnen van het RIVM die de veiligheid van alle Nederlanders op het oog heeft.

Covid-19 vaccinatie voor cliënten

Ja, de artsen melden in het medisch dossier dat de cliënt gevaccineerd is.

Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratiedoelen.

Tot nader order blijven de huidige maatregelen van kracht. Na de eerste prik kunnen cliënten namelijk nog steeds corona krijgen en besmettelijk zijn. Ondanks deze vaccinaties moeten we nog voorzichtig zijn en voorzichtig blijven. Eerst moeten heel veel mensen in Nederland zich laten vaccineren. Dan pas, als de overheid dit aangeeft, kunnen we de maatregelen zachtjes loslaten.  

Nieuwe bewoners kunnen gevaccineerd worden tijdens de volgende vaccinatieronde. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit plaatsvindt.

Ja, tijdelijke cliënten en cliënten van de Geriatrische Revalidatie-afdeling kunnen tijdens de volgende vaccinatieronde de vaccinatie ontvangen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit plaatsvindt.

Carintreggeland Huizen

U kunt een bezoek brengen aan uw naaste met inachtneming van de geldende richtlijnen. 

Maandag 8 maart 2021 kondigde Premier Rutte in zijn persconferentie een klein aantal versoepelingen aan. Ook voor verpleeghuisbewoners is opnieuw een versoepeling afgekondigd. Dit betekent dat vanaf 10 maart het volgende mogelijk is:

- Bewoners mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen (1x per dag twee personen, of 2x per dag één persoon).

- Tijdens het bezoekmoment is het mogelijk om samen weer iets te drinken of te eten. Dit geeft een risico maar wij vinden dit aanvaardbaar. We gaan er hierbij wel vanuit dat u zich goed houdt aan de bekende regels van handhygiëne en de 1,5 meter afstand bewaren.

- Welzijnsactiviteiten worden iets meer uitgebreid. Dit gebeurt uiteraard altijd veilig en in kleine groepjes.
 

Daarnaast blijven de eerder genoemde versoepelingen van kracht, zoals: 

- Alle contactberoepen als kapper, pedicure en schoonheidsspecialisten zijn welkom.

- Bewoners mogen met een familielid mee naar huis of samen even rondtoeren. Dit onder voorwaarde dat de bewoner en de familie fit is en er thuis geen andere bezoeker aanwezig is.  

- Bewoners kunnen buiten wandelen.

Wanneer er onverhoopt op een afdeling of binnen een team toch iemand positief getest wordt, kan het zijn dat de maatregelen tijdelijk weer aangescherpt moeten worden. Natuurlijk worden betrokkenen dan geïnformeerd. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om dit te voorkomen.

Blijf voorzichtig
Afgelopen periode zijn vrijwel alle bewoners in ons verpleeghuis gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is fijn, want dit betekent dat onze bewoners beter beschermd zijn tegen het virus. Maar het coronavirus is er natuurlijk nog steeds. Daarom is het belangrijk dat we voorzichtig blijven, 1,5 meter afstand houden van elkaar, regelmatig onze handen wassen en altijd een mondneusmaskers dragen in het verpleeghuis. 

Alle vastgestelde instructies rondom het dragen van mondmaskers en hygiëne blijven uiteraard van kracht, dus:
-  Draag altijd en overal in het verpleeghuis een mondmasker.
-  Was vaak uw handen
-  Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
-  Houd altijd 1,5 meter afstand van de bewoner, ook op zijn/haar kamer
-  Blijf thuis bij klachten en laat u dan testen

We scherpen het beleid van het dragen van een mondmasker daarbij nog wat aan. Iedere bezoeker draagt een medisch mondmasker en dat krijgt de bezoeker uitgereikt op de locatie door het zorgteam.

U kunt natuurlijk tijdens het bezoekmoment een wandeling maken met uw naaste rond de locatie.

 

In verband met de veiligheid accepteren we binnen de verpleeghuizen alleen medische mondmaskers. Iedere bezoeker draagt een medisch mondmasker en dat krijgt de bezoeker uitgereikt op de locatie door het zorgteam.

Binnen Carintreggeland werken dagelijks duizenden medewerkers om u of uw naaste te verzorgen en te ondersteunen. 

Vanzelfsprekend willen we geen risico lopen. We moeten zorgen dat er voldoende zorgmedewerkers beschikbaar blijven. Daarom worden alle medewerkers met (lichte) corona-achtige klachten (als hoesten, kortademigheid, koorts, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn en plotseling verlies van smaak en reuk) snel getest zodat we snel de uitslag hebben.

Wat we in de eerste golf meemaakten, dat de huizen volledig op slot moesten, willen we liever niet nog een keer meemaken. Bewoners met een coronabesmetting worden verpleegd in hun eigen kamer en/of appartement. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt de afdeling waar de bewoner met corona woont dan tijdelijk gesloten voor bezoek.

In Twente hebben we samen met diverse zorgorganisaties een regionale corona-afdeling ingericht. Als het niet mogelijk is om een bewoner op de eigen kamer te verplegen, bijvoorbeeld vanwege dwaalgedrag, dan zal de bewoner tijdelijk overgeplaatst worden naar een corona-afdeling, mogelijk bij een andere zorgorganisatie. Deze verpleegafdeling is ingericht voor bewoners met dementie met een bewezen infectie van het coronavirus. De bewoners worden daar verpleegd door een gespecialiseerd zorgteam dat bestaat uit medewerkers van Carintreggeland en van andere Twentse zorgorganisaties.

Wanneer een zorgmedewerker positief is getest, moeten we de afdeling waar de collega heeft gewerkt tijdelijk in quarantaine plaatsen. We starten dan meteen met het testen van bewoners en medewerkers zodat snel duidelijk wordt of het virus zich verspreid heeft. Helaas is het in deze periode dan tijdelijk niet mogelijk om bewoners te bezoeken die op de afdeling in quarantaine wonen. We hopen dit uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen, maar als het onverhoopt gebeurt dan zullen we er alles aan doen om deze periode zo kort mogelijk te houden.

Vanaf 3 maart is bezoek buiten het verpleeghuis weer mogelijk. We zijn heel erg blij dat we deze stap kunnen zetten. Uiteraard blijft het belangrijk dat we voorzichtig blijven. We willen u vragen om u goed aan de landelijke richtlijnen te houden wat betreft afstand houden, gebruik van mondmasker en hygiëne.

 

Vanaf 3 maart kunnen de pedicures kunnen hun werkzaamheden weer oppakken mits zij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Vanaf 3 maart kunnen de kappers hun werkzaamheden weer oppakken mits zij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Bezoek plannen

Via de locatie bent u geïnformeerd over de maatregelen rondom het bezoek en het plannen van het bezoek. Als u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij de medewerkers van de locatie. Maakt de locatie van uw naaste gebruik van het plannen via Bookings, dan vindt u hier de handleiding.

Locaties

Digitaal een bezoek plannen kan voor de volgende locaties:

Almelo
Weijdehof

Rijssen
Wellehof

Wijkverpleging

Voor bestaande en nieuwe zorgvragen geldt dat wij alleen de meest noodzakelijke zorg bieden. Uw eerstverantwoordelijk zorgverlener bepaalt samen met de wijkverpleegkundige de urgentie van de zorghandelingen die gedaan moeten worden. Als een zorghandeling niet medisch noodzakelijk is, kan de zorgverlener besluiten dat zorg op een ander tijdstip gegeven wordt dan gebruikelijk, of zelfs uitgesteld wordt tot het moment dat het weer mogelijk is.

Ondersteuning en hulpmiddelen: Voor de hulp van de wijkverpleging wordt ingezet, kijken we eerst of we u ook kunnen helpen met inzet van hulpmiddelen en/of zorg door andere disciplines als bijvoorbeeld een ergotherapeut waardoor u ondersteund wordt in uw zelfstandigheid. Alleen als het noodzakelijk is, zetten we daarnaast ook wijkverpleging in.

Hulp uit uw eigen netwerk: Meer dan anders wordt er een beroep gedaan op naasten en vrijwilligers om (zorg)taken over te nemen. De eerstverantwoordelijk zorgverlener zal in overleg met u, contact zoeken en onderhouden met uw naasten om te kijken hoe zij u kunnen ondersteunen.

Aantal zorgmomenten: Op dit moment is het (bijna) onmogelijk om vaker dan twee keer per dag bij u thuis te komen. Voor bijvoorbeeld het controleren of u uw medicijnen hebt genomen, kan het wijkteam besluiten om zorg op afstand in te zetten. Denk aan (beeld)bellen of de inzet van de Medido. Of misschien is een combinatie met hulp van mantelzorgers mogelijk. Hierin maakt het wijkteam per cliënt een afweging.

Het kan zijn dat u meerdere soorten zorg krijgt vanuit Carintreggeland. Een voorbeeld hiervan is dat u reguliere wijkzorg krijgt en dat een wondverpleegkundige bij u komt voor de wondzorg. In dat geval overleggen beide teams wie de zorg bij u levert. Zo maken we de kans op besmetting kleiner en gaan we efficiënt met onze tijd en de beschikbare materialen om.

Als er vragen zijn over de te verlenen zorg kan een collega via de iPad mee kijken, zo kunnen we toch kwalitatief goede zorg blijven garanderen.

Als u op dit moment gebruik maakt van personenalarmering willen wij u vragen om deze uitsluitend te gebruiken voor noodsituaties. Hiermee bedoelen wij een situatie waarbij u zelf niet meer de telefoon kunt bedienen. In dat geval maakt u gebruik van de hals-zender of polszender.

De verpleegkundige beoordeelt dan uw situatie. Afhankelijk van de bevindingen wordt er contact gelegd met de mantelzorger, de bereikbare verpleegkundige of huisarts. In deze tijden zullen we vaker een beroep doen op hulp uit uw eigen omgeving. Als we denken dat er geen verpleegkundige hulp nodig is, zullen wij bij een melding eerst uw eerste contactpersoon benaderen. Ook in die gevallen waarin dat voorheen misschien niet gebeurde. 

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook cliënten die onverhoopt besmet zijn met het coronavirus.

Het is goed voor u om te weten dat cliënten die besmet zijn met het corona-virus volledig beschermd verpleegd en verzorgd worden in de thuissituatie. Het team is daarnaast nog eens extra alert op handhygiëne. De beschermende materialen en maatregelen blijft het zorgteam gebruiken tot een cliënt minimaal 72 uur klachtenvrij is. Als u zelf niet besmet bent, hoeft u dus niet bang te zijn voor besmetting.

Voor onze medewerkers geldt dat zij zich bij klachten laten testen. De medewerker blijft thuis totdat de testuitslag bekend is. Is de uitslag positief dan blijft de medewerker thuis totdat hij/zij 72 uur klachten vrij is. Is de testuitslag negatief dan kan de medewerker aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Daarnaast nemen al onze collega’s de volgende hygiënemaatregelen in acht: 

 • Bij lichamelijk contact tijdens de zorg dragen medewerkers handschoenen.
 • Medewerkers dragen een mondmasker. Wij vragen u ook een mondmasker te dragen voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers.
 • Voor en na de zorg wassen zij de handen met zeep uit een pompje. Zij drogen de handen met een papieren handdoek of keukenrolpapier. Daarna desinfecteren zij de handen. Dit kan bij u in huis plaatsvinden of in de auto van de medewerker. 
 • Op advies van het RIVM geven medewerkers u geen hand.

Ook u als cliënt en/of mantelzorger kunt veel doen om te helpen om verspreiding van en besmetting met corona te helpen voorkomen. Dat kunt u doen door zich aan de volgende maatregelen te houden: 

 •  Hoest en/of nies in de binnenzijde van uw elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct weg en was vervolgens uw handen.
 • Stel een zeeppompje en papieren handdoeken/keukenrol beschikbaar om handen te wassen en drogen.  
 • Zorg voor een hygiënische woon/werkomgeving en ventileer, waar mogelijk, regelmatig.
 • Ontvang niet meer dan 1 gast (ouder dan 13) jaar per dag (onze collega's tellen niet mee als bezoek). Hou er rekening mee dat onze collega’s helaas niet bij u naar binnen kunnen als u bezoek heeft. Wilt u daar bij het plannen van uw bezoek rekening mee houden? Het risico van besmetting van onze medewerkers is anders te groot en afstand houden is dan veelal niet mogelijk. Helaas is het die dag dan ook niet mogelijk om op een ander moment terug te komen. Natuurlijk staan we bij het volgend zorgmoment dat voor u is ingepland weer voor u klaar.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij onze wijkcollega's wel binnen kunnen komen:
  - Als er een mantelzorger bij u is die helpt tijdens het zorgmoment.
  - Als een zorgprofessional u op dat moment behandelt of verzorgt.
  - Voor sommige handelingen is het nodig dat we de zorg samen met een collega verlenen. Dan ziet u twee zorgmedewerkers, dit kan ook eens stagiaire zijn.
  - Stagiaires bieden we ook in deze periode de kans om te blijven leren, we hebben ze in de toekomst hard nodig.
 • Draag tijdens het zorgmoment een mondmasker. Dit voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers.
 • Ga ook maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd bij uw zorgteam. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek. 
 • Heeft u of iemand in uw omgeving corona-achtige klachten of bent u positief getest? Meld dit dan voordat we bij u zijn. De medewerkers zullen u dan natuurlijk verzorgen en dragen dan beschermende middelen.

Natuurlijk ontvangt u ook dan de zorg die u nodig heeft, ook ‘s avonds. 

Voor mantelzorgers, die voor een spoedmelding over straat moeten, is het noodzakelijk om het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. De Rijksoverheid stelt formulieren beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Indien u hoest en proest én u of wij vermoeden dat er mogelijk sprake kan zijn van een besmetting, vragen wij u zich te laten testen door de GGD en stellen wij een preventieve werkwijze in:

 • Onze wijkverpleging vraagt u als cliënt om dagelijks uw temperatuur te meten bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, proesten en keelpijn. Zij zullen dan ook navraag doen op mogelijke corona-contacten. 
 • Indien u als cliënt koorts heeft voordat de wijkverpleging komt belt u het wijkverplegingsteam om dit door te geven, zodat ze met beschermende maatregelen bij u naar binnen kunnen gaan. Bij vermoeden van koorts kan het team u als cliënt ook bellen om zelf aan u te vragen wat uw temperatuur is.
 • Als cliënt zorgt u zelf voor een goed werkende thermometer.
   

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Ja als er binnen een team ruimte is, dan worden er nieuwe cliënten opgenomen. Voor nieuwe zorgaanvragen geldt dat zorg na 11.00 uur ’s ochtends veelal geboden kan worden. Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is kan dat voor 11.00 uur. Onze medewerkers in de wijkverpleging maken deze inschatting. U kunt contact met ons opnemen, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Telefoon 088 367 7000.

Dagvoorziening

U kunt naar de dagvoorziening. Wel moeten we nog steeds voldoen aan de richtlijnen om de deelnemers en onze collega’s een veilige omgeving te kunnen bieden. Dat betekent dat we wel wat aanpassingen hebben doorgevoerd. We moeten immers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Aan de deelnemers vragen wij zich te blijven houden aan de maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers en begeleiders
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de locatie;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Was uw handen regelmatig en goed;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig);
 • Blijf thuis wanneer u of uw huisgenoot coronaachtige klachten (niezen, hoesten, lichte hoofdpijn, koorts) heeft en laat een test doen door de GGD. En geef dat tijdig aan ons door.
 • Als u tijdens het bezoek aan de dagvoorziening klachten krijgt, wordt u direct opgehaald door een mantelzorger of iemand anders. Hierover worden vooraf afspraken met u gemaakt.

Cliënten bezoeken de dagvoorziening niet als er corona vastgesteld is of als er klachten zijn die daarbij horen. Dit geldt ook als de huisgenoten van de cliënt deze klachten heeft.

Als cliënten tijdens het bezoek aan de dagvoorziening klachten krijgen, moeten zij direct opgehaald worden door een mantelzorger of iemand anders. Hierover worden vooraf afspraken met u gemaakt.

Casemanagement dementie

De casemanager biedt bij voorkeur ondersteuning via beeldzorg of telefoon. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De casemanager stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de casemanager geldt dat zij bij klachten thuis blijft.

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw casemanager dementie. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek. Uw casemanager dementie kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.

Onze casemanagers dementie komen niet bij u thuis wanneer u bezoek heeft. Wilt u daar bij het plannen van uw bezoek rekening mee houden. Het risico van besmetting van onze medewerkers is anders te groot en afstand houden is veelal niet mogelijk.

Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen.

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Thuisbegeleiding

Jazeker. De thuisbegeleider gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De thuisbegeleider stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de thuisbegeleider geldt dat zij bij lichte klachten wordt getest en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn. Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw thuisbegeleider. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek.  Uw begeleider kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.
 
Onze thuisbegeleiders leveren geen begeleiding wanneer u bezoek heeft. Wilt u daar bij het plannen van uw bezoek rekening mee houden. Het risico van besmetting van onze medewerkers is anders te groot en afstand houden is dan veelal niet mogelijk.  

 

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw thuisbegeleider. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek. Uw begeleider kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Uw verzorger gebruikt de persoonlijke beschermende materialen totdat u 72 uur klachtenvrij bent.

Gebruik mondmaskers

Al onze (zorg)medewerkers met cliëntcontacten die niet steeds en altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en garanderen dragen een mondmasker, ook als de cliënt geen klachten heeft, tenzij er belangrijke redenen zijn om dat niet te doen. Of dat het geval is, is ter beoordeling van het zorgteam.

 1. Dit geldt bij de zorg en ondersteuning van cliënten in onze Huizen
 2. Dit geldt bij de zorg en ondersteuning van cliënten in de thuissituatie. 
 3. Dit geldt ook voor medewerkers die op een andere wijze contact hebben met cliënten (te denken valt aan huismeester / medewerkers Twinta en Distrivers, logistieke medewerkers). 

Bezoekers aan het verpleeghuis dragen een medisch mondmasker. De bezoeker krijgt dit uitgereikt op de locatie door het zorgteam.

Corona nieuwsartikelen

Versoepelingen in verpleeghuizen

Afgelopen maandag 8 maart 2021 kondigde Premier Rutte in zijn persconferentie een klein aantal versoepelingen aan. Ook voor verpleeghuisbewoners...

Ingang van de avondklok

Het Kabinet heeft donderdag 21 januari besloten om een avondklok in te stellen. 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000