Corona-virus informatie

Het Coronavirus (COVID-19) verspreidt zich verder in Nederland. Wij houden de ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, GGD en landelijk uitbraakmanagementteam om verspreiding en de gevolgen daarvan te beperken.  Graag houden we u via deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Carintreggeland en de maatregelen die we hebben genomen.

Meer informatie over het coronavirus? In deze folder wordt de informatie in heldere taal uitgelegd.

Veel gestelde vragen

Het zijn onzekere tijden. Graag brengen wij u met deze vragen en antwoorden op de hoogte welke maatregelen Carintreggeland treft om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. En natuurlijk ter bescherming van bewoners en medewerkers tegen besmetting. We willen benadrukken dat we werken volgens de richtlijnen van het RIVM die de veiligheid, van alle Nederlanders op het oog heeft.

Carintreggeland Huizen

Nee, tot onze spijt dwingt de huidige situatie ons om – tot nader order - onze Carintreggeland Huizen helemaal te sluiten voor bezoek.

Dit doen we ter bescherming van bewoners en medewerkers tegen besmetting.

De enige uitzondering die wij daarbij nog kunnen bieden, is dat er bij echt schrijnende situaties een afwijkende afspraak besproken kan worden. Onze medische staf beoordeelt en bepaalt of een aangepaste bezoekregeling mogelijk is en wat deze dan kan zijn.

Het enige alternatief is vooralsnog om via beeldcontact of telefonisch contact met uw naaste te hebben. We proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren, en onze zorgcollega’s helpen u hier graag mee.

Bewoners ontvangen de zorg die medisch noodzakelijk is of niet kan wachten.

Nee, de kappers zijn gesloten.

Alle steun en ondersteuning wordt erg gewaardeerd in deze moeilijke tijden. Door bewoners en door medewerkers. Graag vragen we om vooraf even contact op te nemen om een aflevertijdstip af te spreken. Dan kunnen zorgmedewerkers hier rekening mee houden.

Graag benadrukken we dat onze medewerkers weten dat ze alleen etenswaren die in de supermarkt zijn gekocht  en alleen bestemd voor het eigen familielid/naaste mogen aannemen. Dit om er zeker van te zijn dat het eten voor bewoners volgens de geldende richtlijnen gemaakt is.

Ondanks diverse maatregelen en het werken volgens de richtlijnen van het RIVM hebben we helaas niet kunnen voorkomen dat er binnen locaties van Carintreggeland bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus, Op de website onder de nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Familieleden en verwanten worden persoonlijk geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Bovendien kunnen zij een speciaal telefoonnummer bellen voor meer informatie over de situatie op een locatie.

De bewoner met het coronavirus wordt, voor zover dat kan, binnen de eigen woongroep in zijn of haar kamer apart (in isolatie) verpleegd. De andere bewoners van de woongroep worden goed gemonitord op klachten. Op de woongroep werkt een team van zoveel mogelijk vaste verpleegkundigen/verzorgenden. Deze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook worden de protocollen voor beschermde maatregelen bij besmetting gevolgd. Dat zijn regels rondom mondkapjes, kleding, etc. Dit is ter bescherming van andere bewoners en ter bescherming van medewerkers. 

Ja, de bewoner is geïsoleerd en wordt op zijn kamer verpleegd. Dit betekent dat de kamer van de bewoner alleen door verplegend personeel betreden mag worden. 

Als er twee of meer bewoners zijn met het virus, dan wordt de hele woongroep geïsoleerd. Alle bewoners worden dan beschermd verpleegd. De medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.

U kunt niet op bezoek komen. Wel is het mogelijk om telefonisch contact te hebben met uw familielid of door middel van facetime, skype of andere manieren van beeldbellen. Wanneer er iets in de situatie van of rond uw familielid verandert, dan wordt vanuit de locatie zelf contact met u gezocht. Er wordt goed voor uw familielid gezorgd en u krijgt het echt te horen als er wijzigingen of veranderingen zijn. Bovendien kan het noodnummer gebeld worden. Bovendien kan het noodnummer gebeld worden voor meer informatie over de situatie op een locatie.

Onze professionele medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM, het intern geldende protocol en nemen aanvullende beschermende maatregelen om verspreiding van het virus in de locatie te voorkomen.

Nee, tot onze spijt dwingt de landelijke richtlijnen ons om – tot nader order - onze Carintreggeland Huizen helemaal te sluiten voor bezoek.

Nee, op grond van de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Twente van 26 maart 2020 zijn diverse ongebruikelijke maatregelen getroffen. Zo zijn alle Carintreggeland Huizen gesloten voor bezoekers. Dit bezoekverbod houdt ook in dat alle mensen die bij ons in een Carintreggeland Huis wonen niet naar buiten mogen. Er mag niemand in, maar er mag ook niemand uit. Behalve medewerkers.

Klik hier voor meer informatie.

 

Nee, op grond van de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Twente van 26 maart 2020 is besloten dat niemand in de Huizen mag, maar er mag ook niemand uit. Behalve medewerkers. Daarom vragen wij familieleden met nadruk hun naaste niet mee naar buiten te nemen omdat hij of zij volgens deze noodverordening daarna niet meer naar binnen mag.

Klik hier voor meer informatie.

Wijkverpleging

Nee, op grond van de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Twente van 26 maart 2020 zijn diverse ongebruikelijke maatregelen getroffen. Zo zijn alle Carintreggeland Huizen gesloten voor bezoekers. Dit bezoekverbod houdt ook in dat alle mensen die bij ons in een Carintreggeland Huis wonen niet naar buiten mogen. Er mag niemand in, maar er mag ook niemand uit. Behalve medewerkers.

 

Wanneer wij voor de zorg bij u langs komen doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij u te laten komen om het virus zo min mogelijk te verspreiden. Het kan voorkomen dat we om allerlei redenen op een ander moment komen voor de zorgverlening. We proberen dit te beperken maar vragen uw begrip voor het feit dat we op dit moment niet altijd kunnen aangeven wanneer we komen voor de zorg. Dat komt o.a. door het feit dat er extra cliënten in zorg komen.

Ja, op dit moment hebben we in bijna alle teams nog de mogelijkheid om volgens het zorgplan de zorg te leveren. Als dit niet meer mogelijk is neemt de wijkverpleegkundige contact met u op en gaat dan opnieuw met u in gesprek over welke zorg medisch echt noodzakelijk is en wat mensen in uw eigen omgeving op kunnen pakken. Het zorgplan wordt daarop aangepast.

Het kan zijn dat u meerdere soorten zorg krijgt vanuit Carintreggeland. Een voorbeeld hiervan is dat u reguliere wijkzorg krijgt en dat een wondverpleegkundige bij u komt voor de wondzorg. In dat geval overleggen beide teams wie de zorg bij u levert. Zo maken we de kans op besmetting kleiner en gaan we efficiënt met onze tijd en de beschikbare materialen om.

Als er vragen zijn over de te verlenen zorg kan een collega via de iPad mee kijken, zo kunnen we toch kwalitatief goede zorg blijven garanderen.

We brengen op dit moment in kaart hoe we zo goed mogelijk de zorg kunnen blijven leveren als de zorg meer wordt en/of er meer medewerkers uitvallen door ziekte. Daarvoor zullen we met u en/of met uw mantelzorger het gesprek voeren over wat er op dat moment nog door de Wijkverpleging gedaan kan worden en wat u eventueel zelf kunt doen of waarbij u door een mantelzorger kan worden geholpen in de zorg voor u of in het organiseren van de zorg voor u. Een deel van deze maatregelen stemmen we momenteel al af met cliënten en hun mantelzorgers, omdat het nu al van belang is om het aantal fysieke bezoekmomenten zo veel als mogelijk is te beperken. We volgen daarmee de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn gesteld.

Een andere wijze waarop we nu al werken aan het beperken van het aantal fysieke bezoeken betreft de inzet van meer zorgtechnologie. Via beeldbellen houden we dan contact voor planbare zorgmomenten. Dat geeft u meer vrijheid en ons de gelegenheid om meer mensen zorg te bieden. Ook kunnen we beeldbellen met uw mantelzorger als die ondersteuning van ons nodig heeft . De inzet van de “Medido” (= medicijndispencer)cli kan u helpen om uw medicatie tijdig in te nemen, zonder dat wij aanwezig zijn.

Als u op dit moment gebruik maakt van personenalarmering willen wij u vragen om deze uitsluitend te gebruiken voor noodsituaties. Hiermee bedoelen wij een situatie waarbij u zelf niet meer de telefoon kunt bedienen. In dat geval maakt u gebruik van de hals-zender of polszender.

De verpleegkundige beoordeelt dan uw situatie. Afhankelijk van de bevindingen wordt er contact gelegd met de mantelzorger, de bereikbare verpleegkundige of huisarts. In deze tijden zullen we vaker een beroep doen op hulp uit uw eigen omgeving. Als we denken dat er geen verpleegkundige hulp nodig is, zullen wij bij een melding eerst uw eerste contactpersoon benaderen. Ook in die gevallen waarin dat voorheen misschien niet gebeurde. 

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook cliënten die onverhoopt besmet zijn met het coronavirus.

Het is goed voor u om te weten dat wij die cliënten altijd aan het einde van onze route bezoeken. Omdat er minder getest wordt op het corona virus worden ook de cliënten met een verdenking hiervan aan het einde van de route geplaatst. Het kan ook zijn dat er een aparte ronde wordt ingericht voor Corona-cliënten. Als u zelf niet besmet bent, hoeft u dus niet bang te zijn voor besmetting. Bij cliënten die besmet zijn met het corona-virus werkt het zorgteam altijd met beschermende materialen. Die beschermende maatregelen blijft het zorgteam gebruiken tot een client minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Voor onze medewerkers geldt dat zij bij verkoudheid en/of hoesten EN koorts ( >38 graden) thuisblijven. Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden voor hen om thuis te blijven en werken zij juist om de zorg zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM. Onze collega’s nemen daarbij de volgende hygiënemaatregelen: 

 • Bij lichamelijk contact tijdens de zorg dragen medewerkers handschoenen.   
 • Voor en na de zorg wassen zij de handen met zeep uit een pompje. Zij drogen de handen met een papieren handdoek of keukenrolpapier. Daarna desinfecteren zij de handen. Dit kan bij u in huis plaatsvinden of in de auto van de medewerker. 
 • Op advies van het RIVM geven we u geen hand.
   

Ook u als cliënt en/of mantelzorger kunt veel doen om te helpen om verspreiding van en besmetting met corona te helpen voorkomen. Dat kunt u doen door zich aan de volgende maatregelen te houden: 

 •  Hoest en/of nies in de binnenzijde van uw elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct weg en was vervolgens uw handen.  
 • Stel een zeeppompje en papieren handdoeken/keukenrol beschikbaar om handen te wassen en drogen.  
 • Zorg voor een hygiënische woon/werkomgeving en ventileer, waar mogelijk, regelmatig. 
 • Zorg dat u geen contact heeft met anderen wanneer u verkouden bent of hoest. Ontvang ook geen bezoek dat hoest of proest en ga niet op bezoek bij anderen. Dit allereerst ter bescherming van uzelf maar ook ter bescherming van onze collega's. 
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. 
   

Indien u hoest en proest én u of wij vermoeden dat er mogelijk sprake kan zijn van een besmetting, stellen wij een preventieve werkwijze in:

 • Onze wijkverpleging vraagt u als cliënt om dagelijks uw temperatuur te meten bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, proesten en keelpijn. Zij zullen dan ook navraag doen op mogelijke corona-contacten. 
 • Indien u als cliënt koorts heeft voordat de wijkverpleging komt belt u het wijkverplegingsteam om dit door te geven, zodat ze met beschermende maatregelen bij u naar binnen kunnen gaan. Bij vermoeden van koorts kan het team u als cliënt ook bellen om zelf aan u te vragen wat uw temperatuur is.
 • Als cliënt zorgt u zelf voor een goed werkende thermometer.
   

Dagvoorziening

Nee, alle dagvoorzieningen zijn tot nader order gesloten.

Ja, deelnemers worden ook in deze roerige tijden ondersteund. Er is contact met deelnemers en/of contactpersonen gezocht en besproken op welke manier de deelnemer deze periode thuis ondersteund kan worden. Daar waar dit nodig is, is er dagelijks contact. Dit kan telefonisch. Ook blijkt beeldbellen een goed alternatief. Indien de situatie thuis vraag om andere ondersteuning, wordt samen met de deelnemer en contactpersoon gekeken worden naar mogelijke alternatieven.

In deze periode kan personenalarmering u ondersteunen bij een noodsituatie. Met een druk op een knop krijgt u een verpleegkundige aan de lijn. Deze verpleegkundige overlegt dan met u en schakelt indien nodig de juiste hulp in.

Voor het aanvragen van personenalarmering kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer 074 367 7000.
Klik hier voor meer informatie over personenalarmering.

In deze periode wordt van mantelzorgers nog meer gevraagd. Indien gewenst, ondersteunen we mantelzorgers graag met beeldbellen. Gelukkig worden er door de hele regio hartverwarmende acties opgezet om samen sterk te staan. We hebben de belangrijkste acties en hulplijnen op een rij gezet. 

MantelzorgNL
MantelzorgNL geeft allerlei antwoorden op vragen die voor familie/naasten relevant kunnen zijn. Zit de informatie die u zoekt er niet bij, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn 030 760 6055.

Rode Kruis
U kunt de Rode Kruis hulplijn bellen op 070 4455 888. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat alle hulpvragen zorgvuldig geregistreerd worden. Ze benaderen de plaatselijke Rode Kruis afdeling voor vrijwilligers. Daarbij geldt dat ze iedere hulpvraag individueel behandelen en van prioriteit voorzien. Hulp vragen kan ook digitaal. Op het formulier kunt u aangeven of het gaat om boodschappen, zorg, eenzaamheid, informatievoorziening of een overige vraag. 

Wehelpen
Ook bij Wehelpen kunt u op zoek naar vrijwilligers en buurtgenoten die juist nu wat meer willen doen voor een ander. Wehelpen heeft ook een speciale app gemaakt om mensen met elkaar in contact te brengen. Als mantelzorger kunt u Whapp gebruiken om hulpvragen te plaatsen waarbij u ondersteund wilt worden. Op deze link leest u hoe eenvoudig deze app werkt. 

Zorgloket
Via het zorgloket van de gemeente kunt u altijd vragen naar de contactgegevens van de Vrijwilligersorganisaties in uw gemeente. Ook kunt u nog steeds terecht voor vragen om ondersteuning. Geef duidelijk aan of er spoed is, bijvoorbeeld omdat u zelf ziek bent en uw hulpbehoevende naaste geen andere mensen heeft die kunnen helpen.

Preventiemaatregelen voor familieleden
We hebben gemerkt dat er ook veel vragen leven over preventiemaatregelen die familieleden kunnen nemen bij de hulp aan een naaste. Wilt u hier meer informatie over? De laatste richtlijnen voor persoonlijke hygiëne vindt u op de site van de GGD Twente.

Casemanagement dementie

In deze periode kan personenalarmering ondersteunen bij een noodsituatie. Met een druk op een knop krijgt u een verpleegkundige aan de lijn. Deze verpleegkundige overlegt dan met u en schakelt indien nodig de juiste hulp in.

Voor het aanvragen van personenalarmering kunt u contact met ons opnemen. Telefoon 088 367 7000.
Voor meer informatie: klik hier.

Jazeker. De casemanager gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De casemanager stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de casemanager geldt dat zij bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden) thuisblijft. Bij alleen verkoudheid EN/OF hoesten is er geen reden om thuis te blijven. Hiermee volgen we de richtlijn van het RIVM.

Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen.

Thuisbegeleiding

Jazeker. De thuisbegeleider gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De thuisbegeleider stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de thuisbegeleider geldt dat zij bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden) thuisblijft. Bij alleen verkoudheid EN/OF hoesten is er geen reden om thuis te blijven. Hiermee volgen we de richtlijn van het RIVM.

Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen.

Corona nieuwsartikelen

Ondersteuning van mantelzorgers

In deze periode wordt van mantelzorgers nog meer gevraagd. Indien gewenst, ondersteunen we mantelzorgers graag met beeldbellen. Gelukkig worden er...

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000