Corona-virus informatie

Carintreggeland houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgt de geldende adviezen vanuit RIVM, GGD en landelijk uitbraakmanagementteam om verspreiding en de gevolgen daarvan te beperken. Graag houden we u via deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Carintreggeland en de maatregelen die we hebben genomen.

Meer informatie over het coronavirus? In deze folder wordt de informatie in heldere taal uitgelegd.

Veel gestelde vragen

Het zijn onzekere tijden. Graag brengen wij u met deze vragen en antwoorden op de hoogte van de maatregelen die Carintreggeland neemt om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. En natuurlijk ter bescherming van bewoners en medewerkers tegen besmetting. We willen benadrukken dat we werken volgens de richtlijnen van het RIVM die de veiligheid van alle Nederlanders op het oog heeft.

Covid-19 vaccinatie voor cliënten

Carintreggeland is door het Ministerie van VWS uitgekozen om cliënten die in onze verpleeghuizen wonen eerder te vaccineren tegen COVID-19. Met een eerdere start wil het ministerie ervaring opdoen met het logistieke proces. Deze ervaring kan benut worden bij de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie.

De vaccinatie van cliënten met het Pfizer-vaccin vindt plaats in de week van 19 januari t/m 22 januari 2021. Cliënten krijgen twee keer het Pfizer-vaccin toegediend, met een tussenpoos van drie weken en worden gevaccineerd op de plek waar ze wonen.   

In aanmerking komen die cliënten die wonen in een verpleeghuis van Carintreggeland en die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. 

Nee, helaas worden zij niet eerder gevaccineerd. Cliënten die bij hun eigen huisarts onder behandeling staan, worden later door hun eigen huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie.  

Nee, helaas. De huurders van Twinta wonen nog zelfstandig en worden straks door hun huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie.  

De cliënten worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Ze worden twee keer gevaccineerd met een tussenpoos van drie weken.  

Dat gebeurt op de plek waar ze wonen. Dus in het eigen Carintreggeland Huis.

Ja, ook tijdelijke cliënten en cliënten van de Geriatrische Revalidatie-afdeling kunnen de vaccinatie ontvangen. Voorwaarde is dat zij onder de medische eindverantwoordelijkheid vallen van de specialist ouderengeneeskunde. 

Mensen die corona gehad hebben, kunnen vanaf vier weken na een positieve test ook gevaccineerd worden.

Nee, cliënten die nú corona hebben, kunnen nu helaas nog niet gevaccineerd worden maar zullen in de tweede ronde uitgenodigd worden. 

Nee, dat is niet nodig. Cliënten horen van hun contactpersoon op welke dag en tijdstip ze of hun naaste gevaccineerd wordt. 

Cliënten geven zelf de toestemming. Of hun wettelijk vertegenwoordiger (in veel gevallen de eerste contactpersoon).

Dit kan aangegeven worden op het toestemmingsformulier die cliënten bij de uitnodigingsbrief ontvangen. Daarin moet ook aangegeven worden of onze artsen de gegevens mogen doorgeven aan het RIVM. 

Medewerkers van Carintreggeland verzorgen de vaccinatie onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van de specialist ouderengeneeskunde.

Ja, de artsen melden in het medisch dossier dat de cliënt gevaccineerd is.

Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratiedoelen.

Tot nader order blijven de huidige maatregelen van kracht. Na de eerste prik kunnen cliënten namelijk nog steeds corona krijgen en besmettelijk zijn. En ondanks deze vaccinaties moeten we nog voorzichtig blijven en zijn. Eerst moeten heel veel mensen in Nederland zich laten vaccineren. Dan pas, als de overheid dit aangeeft, kunnen we de maatregelen zachtjes loslaten.  

Carintreggeland Huizen

Onze verpleeghuizen sluiten voor bezoek willen we zoveel mogelijk voorkomen. Maar het bezoek van veel verschillende mensen in onze locaties brengt risico’s met zich mee. Daarom is het alleen mogelijk om op een vast moment per dag met maximaal 2 personen op bezoek te komen (dit is inclusief kinderen). Het liefst zoveel mogelijk een vaste bezoeker.

Zoals nu ook al geldt vindt dat bezoek plaats op de eigen kamer van de bewoner, wordt er 1,5 meter afstand in acht genomen en draagt u als bezoeker altijd een mondmasker. Ook op de kamer van de bewoner. Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen.

U kunt natuurlijk tijdens het bezoekmoment nog steeds een wandeling maken met uw naaste rond de locatie. Dat blijft wat ons betreft nog steeds mogelijk.
Wel doen een zeer dringend beroep op familieleden en mantelzorgers om de naaste nu tijdelijk even niet te ontvangen bij hen thuis of op een andere plaats buiten de verpleeghuislocatie. Het risico op besmetting is in die gevallen bijzonder groot. En de gevolgen van een besmetting zijn in zo’n situatie niet alleen ernstig voor de bewoner zelf, maar ook voor alle bewoners die in dezelfde woongroep wonen en voor alle leden van het zorgteam dat daar de zorg biedt. 

Het is alleen mogelijk om op een vast moment per dag met maximaal 2 personen op bezoek te komen (dit is incl. kinderen). Het liefst zoveel mogelijk een vaste bezoeker. Zoals nu ook al geldt vindt dat bezoek plaats op de eigen kamer van de bewoner, wordt er 1,5 meter afstand in acht genomen en draagt u als bezoeker altijd een mondmasker. Ook op de kamer van de bewoner. Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen.

Bezoekers worden verzocht hun naam, datum en tijd van het bezoek op een lijst te noteren. Deze informatie is nodig voor als er onverhoopt een uitbraak is. Dan moeten we een contactonderzoek houden en zodoende kunnen we de mensen traceren met wie de bewoner in contact is geweest.

U kunt natuurlijk tijdens het bezoekmoment nog steeds een wandeling maken met uw naaste rond de locatie. Dat blijft wat ons betreft nog steeds mogelijk. Wat niet meer kan is dat een bewoner de locatie verlaat voor een verjaardagsvisite of een bezoek aan familie of kennissen. Ook het bezoek aan een externe kapper of pedicure willen we het liefst zoveel mogelijk beperken. En is dat toch nodig, maak dan gebruik van aanbieders die zich volledig houden aan de richtlijnen van het RIVM. Het risico om bij bezoeken buiten de locatie besmet te raken is namelijk groot en heeft gevolgen voor uw naaste, zijn/haar medebewoners en onze medewerkers. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

 

In verband met de veiligheid accepteren we binnen de verpleeghuizen alleen mondneusmaskers. Een face shield en kinmondmasker beschermen niet en worden niet geaccepteerd. Dit geldt ook in de kamer van de bewoner. 

Binnen Carintreggeland werken dagelijks duizenden medewerkers om u of uw naaste te verzorgen en te ondersteunen. Nu de ‘R’ weer in de maand is, zien we dat mensen weer sneller een loopneus krijgen. De eerste symptomen van een besmetting met corona zijn amper te onderscheiden van een gewone verkoudheid of een griepje.

Vanzelfsprekend willen we geen risico lopen. We moeten zorgen dat er voldoende zorgmedewerkers beschikbaar blijven. Daarom worden alle medewerkers met (lichte) corona-achtige klachten (als hoesten, kortademigheid, koorts, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn en plotseling verlies van smaak en reuk) snel getest zodat we snel de uitslag hebben.

Wat we in de eerste golf meemaakten, dat de huizen volledig op slot moesten, willen we liever niet nog een keer meemaken. Bewoners met een coronabesmetting worden verpleegd in hun eigen kamer en/of appartement. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt de afdeling waar de bewoner met corona woont dan tijdelijk gesloten voor bezoek.

In Twente hebben we samen met diverse zorgorganisaties een regionale corona-afdeling ingericht. Als het niet mogelijk is om een bewoner op de eigen kamer te verplegen, bijvoorbeeld vanwege dwaalgedrag, dan zal de bewoner tijdelijk overgeplaatst worden naar een corona-afdeling, mogelijk bij een andere zorgorganisatie. Deze verpleegafdeling is ingericht voor bewoners met dementie met een bewezen infectie van het coronavirus. De bewoners worden daar verpleegd door een gespecialiseerd zorgteam dat bestaat uit medewerkers van Carintreggeland en van andere Twentse zorgorganisaties.

Wanneer een zorgmedewerker positief is getest, moeten we de afdeling waar de collega heeft gewerkt tijdelijk in quarantaine plaatsen. We starten dan meteen met het testen van bewoners en medewerkers zodat snel duidelijk wordt of het virus zich verspreid heeft. Helaas is het in deze periode dan tijdelijk niet mogelijk om bewoners te bezoeken die op de afdeling in quarantaine wonen. We hopen dit uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen, maar als het onverhoopt gebeurt dan zullen we er alles aan doen om deze periode zo kort mogelijk te houden.

Bezoek plannen

Via de locatie bent u geïnformeerd over de maatregelen rondom het bezoek en het plannen van het bezoek. Als u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij de medewerkers van de locatie. Maakt de locatie van uw naaste gebruik van het plannen via Bookings, dan vindt u hier de handleiding.

Locaties

Digitaal een bezoek plannen kan voor de volgende locaties:

Almelo
Weijdehof

Rijssen
Wellehof

Wijkverpleging

Voor bestaande en nieuwe zorgvragen geldt dat wij alleen de meest noodzakelijke zorg bieden. Uw eerstverantwoordelijk zorgverlener bepaalt samen met de wijkverpleegkundige de urgentie van de zorghandelingen die gedaan moeten worden. Als een zorghandeling niet medisch noodzakelijk is, kan de zorgverlener besluiten dat zorg op een ander tijdstip gegeven wordt dan gebruikelijk, of zelfs uitgesteld wordt tot het moment dat het weer mogelijk is.

Ondersteuning en hulpmiddelen: Voor de hulp van de wijkverpleging wordt ingezet, kijken we eerst of we u ook kunnen helpen met inzet van hulpmiddelen en/of zorg door andere disciplines als bijvoorbeeld een ergotherapeut waardoor u ondersteund wordt in uw zelfstandigheid. Alleen als het noodzakelijk is, zetten we daarnaast ook wijkverpleging in.

Hulp uit uw eigen netwerk: Meer dan anders wordt er een beroep gedaan op naasten en vrijwilligers om (zorg)taken over te nemen. De eerstverantwoordelijk zorgverlener zal in overleg met u, contact zoeken en onderhouden met uw naasten om te kijken hoe zij u kunnen ondersteunen.

Aantal zorgmomenten: Op dit moment is het (bijna) onmogelijk om vaker dan twee keer per dag bij u thuis te komen. Voor bijvoorbeeld het controleren of u uw medicijnen hebt genomen, kan het wijkteam besluiten om zorg op afstand in te zetten. Denk aan (beeld)bellen of de inzet van de Medido. Of misschien is een combinatie met hulp van mantelzorgers mogelijk. Hierin maakt het wijkteam per cliënt een afweging.

Het kan zijn dat u meerdere soorten zorg krijgt vanuit Carintreggeland. Een voorbeeld hiervan is dat u reguliere wijkzorg krijgt en dat een wondverpleegkundige bij u komt voor de wondzorg. In dat geval overleggen beide teams wie de zorg bij u levert. Zo maken we de kans op besmetting kleiner en gaan we efficiënt met onze tijd en de beschikbare materialen om.

Als er vragen zijn over de te verlenen zorg kan een collega via de iPad mee kijken, zo kunnen we toch kwalitatief goede zorg blijven garanderen.

Als u op dit moment gebruik maakt van personenalarmering willen wij u vragen om deze uitsluitend te gebruiken voor noodsituaties. Hiermee bedoelen wij een situatie waarbij u zelf niet meer de telefoon kunt bedienen. In dat geval maakt u gebruik van de hals-zender of polszender.

De verpleegkundige beoordeelt dan uw situatie. Afhankelijk van de bevindingen wordt er contact gelegd met de mantelzorger, de bereikbare verpleegkundige of huisarts. In deze tijden zullen we vaker een beroep doen op hulp uit uw eigen omgeving. Als we denken dat er geen verpleegkundige hulp nodig is, zullen wij bij een melding eerst uw eerste contactpersoon benaderen. Ook in die gevallen waarin dat voorheen misschien niet gebeurde. 

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook cliënten die onverhoopt besmet zijn met het coronavirus.

Het is goed voor u om te weten dat wij die cliënten altijd aan het einde van onze route bezoeken. Dit geldt ook voor clIënten met een verdenking van het corona virus. Het kan ook zijn dat er een aparte ronde wordt ingericht voor Corona-cliënten. Als u zelf niet besmet bent, hoeft u dus niet bang te zijn voor besmetting. Bij cliënten die besmet zijn met het corona-virus werkt het zorgteam altijd met beschermende materialen. Die beschermende maatregelen blijft het zorgteam gebruiken tot een client minimaal 72 uur klachtenvrij is.

Voor onze medewerkers geldt dat zij zich bij klachten laten testen. De medewerker blijft thuis totdat de testuitslag bekend is. Is de uitslag positief dan blijft de medewerker thuis totdat hij/zij 72 uur klachten vrij is. Is de testuitslag negatief dan kan de medewerker aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Daarnaast nemen al onze collega’s de volgende hygiënemaatregelen in acht: 

 • Bij lichamelijk contact tijdens de zorg dragen medewerkers handschoenen.
 • Medewerkers dragen een mondmasker.
 • Voor en na de zorg wassen zij de handen met zeep uit een pompje. Zij drogen de handen met een papieren handdoek of keukenrolpapier. Daarna desinfecteren zij de handen. Dit kan bij u in huis plaatsvinden of in de auto van de medewerker. 
 • Op advies van het RIVM geven medewerkers u geen hand.

Ook u als cliënt en/of mantelzorger kunt veel doen om te helpen om verspreiding van en besmetting met corona te helpen voorkomen. Dat kunt u doen door zich aan de volgende maatregelen te houden: 

 •  Hoest en/of nies in de binnenzijde van uw elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct weg en was vervolgens uw handen.
 • Stel een zeeppompje en papieren handdoeken/keukenrol beschikbaar om handen te wassen en drogen.  
 • Zorg voor een hygiënische woon/werkomgeving en ventileer, waar mogelijk, regelmatig. 
 • Beperk bezoek thuis. Volg de geldende richtlijnen (maximaal twee personen per dag).
 • Zorg dat u geen contact heeft met anderen wanneer u verkouden bent of hoest. Ontvang ook geen bezoek dat hoest of proest en ga niet op bezoek bij anderen. Dit allereerst ter bescherming van uzelf maar ook ter bescherming van onze collega's. 
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. 
 • Laat u testen wanneer u klachten heeft die op corona lijken.

Indien u hoest en proest én u of wij vermoeden dat er mogelijk sprake kan zijn van een besmetting, vragen wij u zich te laten testen door de GGD en stellen wij een preventieve werkwijze in:

 • Onze wijkverpleging vraagt u als cliënt om dagelijks uw temperatuur te meten bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, proesten en keelpijn. Zij zullen dan ook navraag doen op mogelijke corona-contacten. 
 • Indien u als cliënt koorts heeft voordat de wijkverpleging komt belt u het wijkverplegingsteam om dit door te geven, zodat ze met beschermende maatregelen bij u naar binnen kunnen gaan. Bij vermoeden van koorts kan het team u als cliënt ook bellen om zelf aan u te vragen wat uw temperatuur is.
 • Als cliënt zorgt u zelf voor een goed werkende thermometer.
   

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Ja als er binnen een team ruimte is, dan worden er nieuwe cliënten opgenomen. Voor nieuwe zorgaanvragen geldt dat zorg na 11.00 uur ’s ochtends veelal geboden kan worden. Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is kan dat voor 11.00 uur. Onze medewerkers in de wijkverpleging maken deze inschatting. U kunt contact met ons opnemen, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Telefoon 088 367 7000.

Dagvoorziening

U kunt naar de dagvoorziening. Wel moeten we nog steeds voldoen aan de richtlijnen om de deelnemers en onze collega’s een veilige omgeving te kunnen bieden. Dat betekent dat we wel wat aanpassingen hebben doorgevoerd. We moeten immers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Aan de deelnemers vragen wij zich te blijven houden aan de maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers en begeleiders
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de locatie;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Was uw handen regelmatig en goed;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig);
 • Blijf thuis wanneer u of uw huisgenoot coronaachtige klachten (niezen, hoesten, lichte hoofdpijn, koorts) heeft en laat een test doen door de GGD. En geef dat tijdig aan ons door.
 • Als u tijdens het bezoek aan de dagvoorziening klachten krijgt, wordt u direct opgehaald door een mantelzorger of iemand anders waarover voor deelname afspraken met u zijn gemaakt.

Cliënten bezoeken de dagvoorziening niet als er corona vastgesteld is of als er klachten zijn die daarbij horen. Dit geldt ook als de huisgenoten van de cliënt deze klachten heeft.

Als cliënten tijdens het bezoek aan de dagvoorziening klachten krijgen, moeten zij direct opgehaald worden door een mantelzorger of iemand anders waarover voor deelname afspraken zijn gemaakt.

Casemanagement dementie

Jazeker. De casemanager gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De casemanager stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de casemanager geldt dat zij bij klachten thuis blijft.

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw thuisbegeleider. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek.  Uw begeleider kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.

Onze thuisbegeleiders leveren geen begeleiding wanneer u bezoek heeft. Wilt u daar bij het plannen van uw bezoek rekening mee houden. Het risico van besmetting van onze medewerkers is anders te groot en afstand houden is veelal niet mogelijk.

Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen.

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Thuisbegeleiding

Jazeker. De thuisbegeleider gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De thuisbegeleider stemt dit graag samen met u af.

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht. Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de thuisbegeleider geldt dat zij bij lichte klachten wordt getest en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn. Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw thuisbegeleider. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek.  Uw begeleider kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.
 
Onze thuisbegeleiders leveren geen begeleiding wanneer u bezoek heeft. Wilt u daar bij het plannen van uw bezoek rekening mee houden. Het risico van besmetting van onze medewerkers is anders te groot en afstand houden is dan veelal niet mogelijk.  

 

Heeft u corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan kunt u geen bezoek ontvangen. Meld dit ook altijd even bij uw thuisbegeleider. Heeft uw bezoek coronaklachten vraag hen dan thuis te blijven en ga ook niet bij hen op bezoek. Uw begeleider kan er samen met u voor kiezen als u dit wenst en de situatie dit toelaat via beeldzorg contact met elkaar te hebben.

Binnen Carintreggeland is het beleid dat als een medewerker lichte klachten heeft, hij/zij getest wordt en niet aan het werk gaat. Is de test negatief? Dan mag de medewerker weer aan het werk. Hij/zij gebruikt dan een mondkapje als er nog klachten zijn.

Is de test positief, dan gaat de medewerker uiteraard niet aan het werk totdat hij/zij 72 uur klachtenvrij is.

Uw verzorger gebruikt de persoonlijke beschermende materialen totdat u 72 uur klachtenvrij bent.

Gebruik mondmaskers

Al onze (zorg)medewerkers met cliëntcontacten die niet steeds en altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en garanderen dragen een mondmasker, ook als de cliënt geen klachten heeft, tenzij er belangrijke redenen zijn om dat niet te doen. Of dat het geval is, is ter beoordeling van het zorgteam.

 1. Dit geldt bij de zorg en ondersteuning van cliënten in onze Huizen
 2. Dit geldt bij de zorg en ondersteuning van cliënten in de thuissituatie. 
 3. Dit geldt ook voor medewerkers die op een andere wijze contact hebben met cliënten (te denken valt aan huismeester / medewerkers Twinta en Distrivers, logistieke medewerkers). 
   

Nieuwe kennis over het virus is aanleiding om ons beleid aan te scherpen. Daarbij gaat het om deze nieuwe inzichten:

 • Mensen blijken het virus al 72 uur voordat zij klachten vertonen, te kunnen verspreiden. Ook mensen die ‘op het oog’ geen corona hebben, kunnen dus een bron van besmetting zijn.
 • Ouderen vertonen soms andere symptomen bij Corona dan gebruikelijk. Dat komt vaker voor, ook bij andere infectieziekten. Maar daardoor is het herkennen van Corona bij ouderen niet altijd eenduidig.
 • Testresultaten zijn niet altijd volledig betrouwbaar. Zo is het een aantal keer voorgekomen dat de testuitslag aangaf dat iemand niet besmet was, terwijl dit wel het geval is.

Daarnaast zijn er ook andere omstandigheden en ontwikkelingen die ons in deze keus bevestigen:

 • Werken zonder mondmaskers betekent meer risico voor onze medewerkers. Dat vinden we als werkgever niet te verantwoorden. Daarnaast (en in de tweede plaats!) kan de continuïteit van zorg gevaar lopen op locaties met hoog ziekteverzuim door uitbraken.
 • De overheid biedt recent meer ruimte voor sociaal contact naar kwetsbare ouderen thuis en staat ook meer bewegingsvrijheid toe in de publieke ruimte. Dat kan leiden tot meer besmettingen, terwijl de druk op de verpleeghuiszorg en wijkverpleging onverminderd hoog is.
 • Zorgmedewerkers hebben bij uitstek een contactberoep; daarom vinden we het ook een werkgeversverantwoordelijkheid om beschermingsmiddelen aan te bieden.
   

Carintreggeland beschikt over voldoende mondmaskers die veilig en goedgekeurd zijn om dit beleid te voeren.

De situatie binnen onze verpleeghuizen verschilt per locatie. Corona is grillig en de oorzaak van het verschil in intensiteit is nauwelijks vast te stellen. 

 • Uitbraken in een verpleeghuis leiden vaak tot een vicieuze cirkel van besmetting tussen bewoners, medewerkers, thuisfront enzovoorts. Deze cirkel is zeer moeilijk te doorbreken, ook omdat zorg aan kwetsbare ouderen niet zonder fysiek contact mogelijk is.
 • Door deze vicieuze cirkel vormen medewerkers een belangrijke besmettingsbron voor veel bewoners. Dit stelt betrokken medewerkers voor een dubbel moeilijke situatie: niet alleen lopen ze groter risico op besmetting, ook lopen ze risico om de gezondheid van bewoners negatief te beïnvloeden. Onterechte en onnodige gevoelens van aarzeling en schuld willen we waar mogelijk wegnemen.
 • Op dit moment is er niet of nauwelijks therapie mogelijk voor kwetsbare ouderen met corona. Daarom zetten we in deze fase van de pandemie, met de beperkte beschikbaarheid van behandelmethoden, fors in op preventie: niet alleen door beperking van bezoek, maar ook door het gebruik van mondmaskers naast de algemeen geldende hygiënische maatregelen. 
   

Corona nieuwsartikelen

Vertrouwen in het coronavaccin

Het is zwaar in de zorg, maar gelukkig is er uitzicht is op betere tijden met de beschikbaarheid van vaccins tegen het coronavirus. Vaccinatie...

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000