Wonen en welzijn

Wonen zoals u dat wilt. Dat is een voorwaarde voor een Waardevol Leven. Daarom zijn er verschillende woonconcepten op verschillende plaatsen binnen ons werkgebied. Zodat cliënten zoveel mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. En hun sociale contacten behouden, ook na verhuizing naar één van onze huizen. Voor de gezelligheid. Of om de zorg te ondersteunen.

Onze verpleeghuizen

22

Carintreggeland Huizen zijn er in ons werkgebied.

Tijdelijk verblijf

8

locaties bieden mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Onze bewoners

1326

cliënten ontvangen een vorm van wonen met zorg.

Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen. Wonen zoals thuis. In de kleinschalige woonvormen kunnen cliënten waar mogelijk met eigen meubelen de gezamenlijke woonkamer inrichten. Cliënten kunnen, als zij dat willen, net als thuis, een bijdrage leveren aan het gezamenlijke huishouden. Ieder op zijn eigen manier. In de dagelijkse persoonlijke verzorging worden de bewoners waar nodig ondersteund. We kijken naar de wensen en behoeften van onze bewoners. Zodat, naast de woonomgeving, ook de zorg zoveel mogelijk aansluit bij het leven van de bewoner voor opname. Dat betekent extra aandacht voor activiteiten. Soms in een groep, maar er is ook aandacht bewoners die niet van groepsactiviteiten houden.

We zoeken naar activiteiten die mensen prikkelen om contact te maken. Ook voor mensen die daar normaliter moeite mee hebben. Zo hebben we een groep medewerkers die met regelmaat huiskamervoorstellingen verzorgt, doen we ervaring op met muziektherapie en kijken we welke kunstvormen, zoals yoga, dans of beeldhouwen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van onze cliënten.

Onze resultaten:

Door de jaren heen verandert de behoefte van onze doelgroep. Ook onze woonconcepten ontwikkelen door. In 2017 vond een evaluatie van de woonconcepten plaats en startte een onderzoek naar het ideale doelgroepenbeleid voor onze bewoners. De resultaten van dit onderzoek worden in het verslag van 2018 gepresenteerd.

In onze huizen schenken wij extra aandacht aan cliënten die meer op zichzelf zijn. Toch blijven er wensen die we met het beschikbare budget niet in vervulling kunnen laten gaan. We hebben er in 2017 voor gekozen om de extra middelen van Waardigheid & Trots grotendeels te besteden aan extra individuele activiteiten.

Mooie voorbeelden:

De heer Bakker, met zijn grote passie voor motoren, heeft zo samen met een medewerker een fantastische rit gemaakt in een motor met zijspan. Glimmende ogen en een grote glimlach van begin tot eind waren het resultaat!

Voor mevrouw de Jong, de vrouw van de oud-burgemeester, werd voor haar 100e verjaardag een groots feest georganiseerd, waarbij zelfs de burgemeester op bezoek kwam.

Als mensen verhuizen naar een verpleeghuis, nemen ze van veel dierbare zaken afscheid. Wat zij niet kwijt hoeven te raken is de betrokkenheid van hun naasten. Want juist zij weten goed waar cliënten zich het beste bij voelen. Participatie van familie en naasten bij activiteiten of gewoon bij de uitvoering van zorg is alleen nog niet overal een vanzelfsprekendheid. Daarom proberen we op verschillende locaties de betrokkenheid van familie en naasten te vergroten. Teams hebben onder andere een scholing over de COUP methode gevolgd en er zijn familieavonden georganiseerd waarin aandacht was voor de betrokkenheid van familie. 

Carintreggeland biedt naast het activiteitenaanbod op locatie, cliënten de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan. De organisatie daarvan is in handen van het interne ‘reisbureau’ SamenUit! SamenUit! biedt reisjes voor een halve – of een hele dag, voorstellingen in het theater en vakantiereizen. Een mooie manier om het leven van onze cliënten een beetje meer waardevol te maken. En dat wordt gewaardeerd! In 2017 is SamenUit! namelijk geselecteerd voor het programma Samen Oud van het Oranje Fonds! Met de selectie voor het programma hebben we de beschikking gekregen over een mooie subsidie, waarmee we het aanbod van SamenUit! kunnen versterken en uitbreiden!