Leiderschap

De wereld om ons heen verandert. En dat gaat soms sneller dan we denken. Dit vraagt om een manier van sturen en leiding geven, waarin leiden niet gaat om het uitoefenen van macht, maar draait om het vergroten van de autonomie van diegenen die geleid worden. Het gaat om sturen vanuit vertrouwen. Vertrouwen in professionaliteit. En het geven van ruimte aan creatieve ideeën die vanuit professionaliteit ontstaan.

Vernieuwing

Vertrouwen

in professionaliteit biedt ruimte aan creatieve ideeën.

Besturen

Dichtbij

cliënten en medewerkers.

Koers bepalen

Strategeren

om onze route uit te stippelen of bij te stellen.

Besturen dichtbij

Besturen op afstand past niet bij Carintreggeland. Onze toezichthouders, bestuurders, managers en professionals slaan een nieuwe weg in. Waar samenwerken centraal staat, we open zijn naar elkaar en we bovenal veel gesprekken voeren. Gesprekken waarin we reflecteren en evalueren. Waarin we soms ons hart luchten en van daaruit nieuwe plannen maken. Maar waarin we ook onze successen delen. Want er gaat veel goed!

Hoe onze toezichthouders hier vorm aan geven, hebben zij vastgelegd in het toezichtkader. Hierin staat dat onze toezichthouders de nabijheid zoeken van cliënten en medewerkers door onder andere vergaderingen op verschillende locaties te plannen. Zij brengen werkbezoeken aan locaties waar zij spreken met betrokkenen en de manager(s) van de locatie. Ook voor onze bestuurders geldt dat zij de nabijheid zoeken. Zij overleggen op locaties en lopen geregeld een dag mee in de zorg om te zien en te horen hoe het gaat. Andersom kunnen medewerkers ook met de bestuurders meelopen. In de maandelijkse blog schrijven de bestuurders over thema’s die hen en de organisatie bezighouden. Zo geven zij collega’s inzicht. En ontstaat wederzijds begrip.

We strategeren. Samen.

Deze nieuwe vorm van leiderschap is doorvertaald in onze nieuwe manier van strategie ontwikkeling. Een manier waarin we door samen te strategeren, kort cyclisch de route uitstippelen van onze reis. Een manier die we samen hebben bedacht en waarin we vooral samen onze doelstellingen bepalen. Zo houden we samen focus op wat belangrijk is. Teams worden uitgedaagd om, naast gezamenlijke ambities en binnen de kaders, de ruimte te nemen om te ontdekken wat er anders kan. Wat makkelijker en beter kan.

Verslagen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2017