Kengetallen

Hieronder enkele kengetallen van de organisatie over 2018. Zo is onder andere te zien hoeveel cliënten er in zorg zijn, hoeveel medewerkers er zijn, wat de omzet is geweest en wat onze cliënttevredenheid is.

Aantal verpleeghuislocaties

22

Aantal cliënten verpleeghuiszorg

1.281

Aantal cliënten wijkverpleging

4.311

Gemiddelde waarderingen Zorgkaart Nederland

8,1
Verpleeghuiszorg
8,7
Wijkverpleging

Aantal leden

Ruim
31.000

Aantal beschikbare bedden revalidatie

50

Aantal beschikbare bedden OCON

10

Aantal beschikbare bedden Eerstelijnsverblijf

42

Aantal medewerkers in loondienst

3.974

Aantal FTE’s

2.086

Aantal vrijwilligers

2.638

Omzet

€ 172
mln

Resultaat

€ 4,5
mln