Gebruik van hulpbronnen

Goede zorg heeft een goede ondersteuning nodig. Word je goed ondersteund, dan ben je beter in staat je werk uit te voeren. Zo dragen we samen bij aan een Waardevol Leven van onze cliënten.

Projectenkalender

75

projecten staan op de projectenkalender.

Verbeterslagen

Telefonie en internet

zijn in 2017 sterk verbeterd.

Hulp van derden

Het CCE

geeft ons advies wanneer we er zelf even niet meer uitkomen.

Goede ondersteuning houdt in dat je weet waar je met vragen terecht kunt. Daarom hebben wij een Serviceteam ingericht waar medewerkers met al hun vragen terecht kunnen. En waar de vraag beantwoord wordt, zonder dat je er zelf nog achter aan hoeft. Dat is fijn. Dat is ondersteuning.

We werken daarbij in de zorg met veel verschillende systemen. We willen hier goed mee kunnen werken. Dat stelt eisen aan het gebruik en beheer van deze systemen. Zo moet iedereen die het gebruikt weten hoe het werkt en zich verantwoordelijk voelen om er juist mee om te gaan. Ook moeten we ervoor zorgen dat de systemen veilig zijn, beschikbaar zijn en dat de informatie die erin staat klopt.

We richten hiervoor het beheer van de systemen anders in dan voorheen. Zodat het niet meer draait om de techniek, maar om het goed ondersteunen van de zorg. Daarbij kijken we ook kritisch naar wat we zelf doen en naar wat we beter aan een ander kunnen overlaten. We kunnen immers niet overal goed in zijn.

Teams willen ondersteund worden op het vlak van bedrijfsvoeringsvragen. Daarom zijn we in 2016 gestart met de pilot Serviceteam. Tijdens deze pilot werd eerst voor een aantal teams en later in 2017 voor een hele cirkel een Serviceteam ingericht. Bij dit Serviceteam kunnen collega’s terecht voor al hun bedrijfsvoeringsvragen. Het Serviceteam beantwoordt de meer algemene vragen direct of zetten de vraag uit bij de experts in de backoffice. Het Serviceteam blijft eigenaar van de vraag totdat de vraag naar tevredenheid is beantwoord. De ervaringen met het Serviceteam zijn positief. Eind 2017 is besloten het Serviceteam in 2018 voor de hele organisatie in te richten.

De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt geprofessionaliseerd op basis van de in 2016 goedgekeurde informatiestrategie. Deze informatiestrategie is opgebouwd rondom een vijftal thema’s. Deze thema’s zijn:

  • Basis op Orde; 
  • Cliënt centraal; 
  • Medewerker gefaciliteerd; 
  • Vernieuwende organisatie; 
  • Toekomstbestendig professionaliseren. 

In 2017 zijn vooral rondom het thema 'basis op orde' verbeteringen gerealiseerd. Zo is een verbeterslag gemaakt rondom telefonie en internet (beheer) en is het digitaal vergaderen verder geïmplementeerd. Wat betreft de overige thema’s zijn verschillende behoeftestellingen uitgevoerd en projecten gestart. In totaal staan er ruim 75 projecten en behoeftestellingen op de projectenkalender.