Financieel beleid

Het resultaat van Carintreggeland over 2018 bedraagt geconsolideerd ruim € 4,5 miljoen positief en is behaald met een omzet van € 172,8 miljoen euro (2017: € 177,7 miljoen euro). Bij de twee belangrijkste omzetgroepen (WLZ en ZVW) is de omzet toegenomen.

Resultaat

4,5 miljoen

was het resultaat van 2018.

Omzet

172,8 miljoen

is de totale omzet die in 2018 is behaald.

Aandachtspunt

Verzuim

blijft nadrukkelijk een aandachtspunt.

Jaarrekening resultaat Carintreggeland (2012-2018)

(*€1000)

Ontwikkelingen totale baten

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Opbrengsten zorgprestaties

160.714

158.878

151.035

153.936

169.247

171.804

172.767

Subsidies

4.179

9.765

11.762

9.842

5.463

5.266

5.596

Overige bedrijfsopbrengsten

7.905

9.123

9.584

9.649

9.449

10.181

10.259

Totale baten

172.799

177.766

172.381

173.427

184.159

187.251

188.622

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling totale lasten

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Totaal personeelskosten

121.114

126.957

127.744

121.915

131.966

132.595

128.441

Totaal overige bedrijfskosten

35.256

27.641

26.693

27.478

26.542

27.533

35.208

Totaal kapitaallasten

7.156

20.054

20.193

20.801

24.966

21.446

19.199

Totaal bedrijfskosten

163.527

174.652

174.630

170.194

183.474

181.574

182.848

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto resultaat

4.536

3.114

-2.249

3.233

685

5.677

5.774

 

Hieronder zie je een overzicht van de opbrengsten per financieringsvorm van 2017. Het overzicht over 2018 volgt.

Zorggroep Financiering Opbrengsten
Extramuraal WMO 2.595.298
  ZvW 39.176.591
  Particulier 430.355
  WLZ-S 42.745
  WLZ 2.437.315
  WMOC 9.423
  Overig 77.145
Extramuraal totaal   44.768.872
Dagbesteding WMO 3.583.740
  Particulier 86.190
  WLZ-S 203.529
  WLZ 770.082
  WMOC (6.223)
Dagbesteding totaal   4.637.318
Intramuraal WMO 10.335
  ZvW 1.731.237
  Particulier 10.663
  WLZ-S -
  WLZ 82.414.990
  WMOC 1.067.651
  GRZ-DBC 3.284.799
Intramuraal totaal   88.519.675
Eindtotaal   137.925.866