Financieel beleid

Het resultaat van Carintreggeland over 2018 bedraagt geconsolideerd ruim € 4,5 miljoen positief en is behaald met een omzet van € 172,8 miljoen euro (2017: € 177,7 miljoen euro). Bij de twee belangrijkste omzetgroepen (WLZ en ZVW) is de omzet toegenomen.

Resultaat

4,5 miljoen

was het resultaat van 2018.

Omzet

172,8 miljoen

is de totale omzet die in 2018 is behaald.

Aandachtspunt

Verzuim

blijft nadrukkelijk een aandachtspunt.

Hieronder zie je een overzicht van de opbrengsten per financieringsvorm van 2017. Het overzicht over 2018 volgt.

Zorggroep Financiering Opbrengsten
Extramuraal WMO 2.595.298
  ZvW 39.176.591
  Particulier 430.355
  WLZ-S 42.745
  WLZ 2.437.315
  WMOC 9.423
  Overig 77.145
Extramuraal totaal   44.768.872
Dagbesteding WMO 3.583.740
  Particulier 86.190
  WLZ-S 203.529
  WLZ 770.082
  WMOC (6.223)
Dagbesteding totaal   4.637.318
Intramuraal WMO 10.335
  ZvW 1.731.237
  Particulier 10.663
  WLZ-S -
  WLZ 82.414.990
  WMOC 1.067.651
  GRZ-DBC 3.284.799
Intramuraal totaal   88.519.675
Eindtotaal   137.925.866