Waardevol werken

Ons doel is dat collega’s hun werk optimaal kunnen uitvoeren, waarbij ze gezond en fit blijven, gemotiveerd zijn, plezier hebben, beschikken over de juiste vakkennis en er een goede balans is tussen werk en privé. En zich gewaardeerd en gesteund voelen. Dat steeds meer collega’s zelf ook mantelzorger zijn en vrijwilligerswerk doen, zien we als een steeds belangrijker gegeven. Waardevol Werken staat voor alles wat voor een medewerker bijdraagt aan goed, veilig en prettig kunnen werken. Voor onze medewerkers gelden dezelfde uitgangspunten als voor onze cliënten. Er is aandacht voor hun gezondheid, welbevinden, talenten en mogelijkheden. We denken bewust na over de fysiek en mentale balans en wat hiervan de (positieve) impact is. Faciliteren de eigen regie over het werk en geven aandacht aan preventie, gezondheid en duurzame inzetbaarheid, waarbij we uitgaan van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Leren als hoofdzaak

Iedere Carintreggelander is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling en is bereid daar moeite voor te doen. Onze teams bepalen gezamenlijk hun leer- en ontwikkelbehoefte en ondernemen zelfstandig actie. Ons Leerhuis ondersteunt hen daarbij met verschillende tools. In ons strategisch leerplan staat op welke wijze wij nu en in de toekomst op innovatieve wijze kennis delen en ontwikkeling faciliteren.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De monitor Waardevol Werken is gebaseerd op vijf pijlers: Dagelijks werk, Onze cultuur, Dagelijks leren, Dagelijks leven en Dagelijks gezond. Jaarlijks krijgt elke medeweker een uitnodiging om de monitor in te vullen. De resultaten worden besproken op meerdere niveaus. Elk team gaat met elkaar in gesprek over de uitkomsten en formuleert wat er goed gaat, wat er beter kan en met welke punten aan de slag wordt gegaan.

Meer informatie over hoe wij ons ontwikkelen op dit gebied, is terug te lezen in het kwaliteitsplan/kwaliteitsverslag.

Meer informatie over onze personeelssamenstelling kunt u terugvinden in het kwaliteitsplan.