Waardevol leven

Door te werken vanuit onze visie dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. We hebben het dan niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over het dagelijks functioneren, zingeving, meedoen, mentaal welbevinden en kwaliteit van leven.

Voor de medewerker betekent dit dat we een ander gesprek voeren dat uitgaat van veerkracht. De focus ligt, naast zorg, op begeleiding, op samenwerken met de cliënt in zijn of haar omgeving, waarbij de cliënt de regie houdt. We kijken altijd naar wat iemand wél kan, naar mogelijkheden. Een persoonsgerichte manier van werken die ook preventief werkt.

Cliëntervaringen

Cliëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie. We zijn continue in gesprek met onze cliënten. Over hoe het gaat, maar vooral over hoe het beter kan. Onze cliënten vullen regelmatig een korte vragenlijst in met daarin een aantal vragen over de kwaliteit van zorg. Ook evalueren we de zorg als iemand uit zorg gaat. Dat levert waardevolle gesprekken op. Met deze informatie kunnen teams zelfstandig werken aan kwaliteitsverbetering.

Zorgkaart Nederland geeft ons inzicht in de ervaringen van onze cliënten. Het geeft ons positieve informatie en aanknopingspunten om van te leren. En het is heel transparant. Potentiële cliënten en hun mantelzorgers kunnen met deze informatie een goede keuze maken voor een zorgorganisatie.

Afgelopen jaren hebben we meerdere cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Voor de wijkverpleging wordt elke jaar de PREM uitgevraagd. Bij intramurale cliënten wordt een intern onderzoek uitgevoerd. Cliënten van de wijkverpleging en de intramurale cliënten vragen we regelmatig om een waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland.

Meer informatie over hoe wij met Waardevol Leven aan de slag zijn, kunt u vinden in het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag.