Veilige zorg & ondersteuning

Het gaat in de zorg steeds meer om wat we kunnen leren van situaties die nog niet goed gaan. Leren van elkaar en van gebeurtenissen waarin de zorginhoudelijke veiligheid achteraf onvoldoende bleek. Bij Carintreggeland is deze ontwikkeling goed zichtbaar. Collega’s vragen steeds frequenter op eigen initiatief een interne audit aan om te zien wat zij kunnen verbeteren en/of wat zij kunnen leren van elkaar. Soms organiseren teams zelfstandig intercollegiale audits. Dit helpt om te groeien en het geeft energie.

Veiligheid en Waardevol Leven

Werken in de zorg is een verantwoordelijke baan. We werken met mensen en hun mantelzorgers en familieleden, die soms andere verwachtingen of wensen hebben dan onze professionele richtlijnen en protocollen voorschrijven. Het is dan aan ons om voor alle partijen de juiste verwachtingen te scheppen en passend advies te geven.

Voor een goede samenhang in de organisatie hebben wij vakinhoudelijke teams aan het werk die samen in de vorm van een commissie of (tijdelijke) werkgroep landelijke ontwikkelingen in de gaten houden en intern monitoren hoe het bij ons gaat. Zo beschikken wij onder andere over een medicatie commissie, een Wzd-commissie en roepen wij bijvoorbeeld met regelmaat een wondzorgwerkgroep bijeen. We monitoren aan de hand van verschillende indicatoren, die we jaarlijks aanleveren bij de openbare database van het zorginstituut. Deze indicatoren zijn zichtbaar in onze registratiesystemen. Zodat de teams dichtbij de cliënten kunnen sturen. Op thema’s beschikken onze zorgteams over aandachtsvelders die de schakel zijn tussen de commissies en de zorgteams.

Uiteindelijk heeft de cliënt de regie. Omdat zo veilig mogelijk niet altijd in lijn is met zo Waardevol mogelijk. Wanneer wij voor een Waardevol Leven afwijken van zo veilig mogelijk, leggen wij dit vast in het dossier van de cliënt.

Meer informatie over vrijheidsverruiming, medicatie, incidenten en inspectiebezoeken kunt u lezen in ons kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag.