Organisatie in beweging

De wereld om ons heen verandert. En dat gaat soms sneller dan we denken. Dit vraagt om een manier van sturen en leiding geven, waarin leiden niet gaat om het uitoefenen van macht, maar draait om het vergroten van de autonomie van diegenen die geleid worden. Het gaat om sturen vanuit vertrouwen. Vertrouwen in professionaliteit. En het geven van ruimte aan creatieve ideeën die vanuit professionaliteit ontstaan.

Besturen dichtbij

Besturen op afstand past niet bij Carintreggeland. Onze toezichthouders, bestuurders, managers en professionals slaan een nieuwe weg in. Waar samenwerken centraal staat, we open zijn naar elkaar en we bovenal veel gesprekken voeren. Gesprekken waarin we reflecteren en evalueren. Waarin we soms ons hart luchten en van daaruit nieuwe plannen maken. Maar waarin we ook onze successen delen. Want er gaat veel goed!

Hoe onze toezichthouders hier vorm aan geven, hebben zij vastgelegd in het toezichtkader. Hierin staat dat onze toezichthouders de nabijheid zoeken van cliënten en medewerkers door onder andere vergaderingen op verschillende locaties te plannen. Zij brengen werkbezoeken aan locaties waar zij spreken met betrokkenen en de manager(s) van de locatie. Ook voor onze bestuurders geldt dat zij de nabijheid zoeken. Zij overleggen op locaties en lopen geregeld een dag mee in de zorg om te zien en te horen hoe het gaat. Andersom kunnen medewerkers ook met de bestuurders meelopen. In de maandelijkse blog schrijven de bestuurders over thema’s die hen en de organisatie bezighouden. Zo geven zij collega’s inzicht. En ontstaat wederzijds begrip.

We strategeren. Samen.

Deze nieuwe vorm van leiderschap is doorvertaald in onze nieuwe manier van strategie ontwikkeling. Een manier waarin we door samen te strategeren, kort cyclisch de route uitstippelen van onze reis. Een manier die we samen hebben bedacht en waarin we vooral samen onze doelstellingen bepalen. Zo houden we samen focus op wat belangrijk is. Teams worden uitgedaagd om, naast gezamenlijke ambities en binnen de kaders, de ruimte te nemen om te ontdekken wat er anders kan. Wat makkelijker en beter kan.

Carintreggeland Café op locatie

Met onze nieuwe vorm van strategie ontwikkeling kijken we ieder halfjaar waar we staan en hoe we verder gaan. We strategeren. Elk halfjaar organiseren we met een afvaardiging van interne- en externe partners Carintreggeland Cafés. Zo kijken we kort cyclisch hoe we verder gaan en kunnen we snel schakelen op de steeds veranderende omstandigheden in het zorglandschap.

Maar we zijn een grote organisatie. En realiseerden ons dat we met de Carintreggeland Cafés telkens maar een klein deel van onze collega’s kunnen bereiken. Daarom organiseren we nu jaarlijks Carintreggeland Cafés op alle locaties. De organisatie is in handen van collega’s werkend in de verpleeghuizen, wijkverpleging, dagvoorzieningen en de thuisbegeleiding samen. En ze nodigen de bestuurders erbij uit. Zo wordt iedereen écht uitgedaagd om mee te denken. En wordt strategeren van iedereen.

Meer hierover is te lezen in het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.