Onze visie

Wij ondersteunen en, wanneer nodig, activeren cliënten bij de manier waarop zij wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden - Waardevol Leven. Onze medewerkers bieden we alles wat nodig is om elke dag goed en prettig te werken en zo het verschil te maken voor de cliënten - Waardevol Werken.

In onze visie ‘Onze reis gaat verder... op weg naar 2030!’ staan de cliënten en de medewerkers centraal. Onderling vertrouwen is essentieel. We erkennen de situatie zoals die is, sluiten aan bij de wens van de ander en kijken daarna wat iemand kan en welke (on-)mogelijkheden er zijn. Daarbij ligt de focus niet op beperkingen, maar op een betekenisvol leven.

De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, eigen mogelijkheden, talenten, kwaliteit van leven, zingeving en aanpassingsvermogen. Deze manier van denken past bij onze visie, is gebaseerd op het gedachtegoed van positieve gezondheid en sluit aan op onze twee overkoepelende ambities: Waardevol Leven en Waardevol Werken.

We kijken op een andere manier naar zorg. Veel meer vanuit de eigen regie en het perspectief van de ander. Hoe beleeft diegene gezondheid? Wat vindt de ander een waardevol leven? We zetten ons oordeel opzij, hebben een open basishouding en gaan het gesprek aan zonder te sturen. Vanuit dat perspectief komen we erachter wat de ander nodig heeft.

We gaan anders werken. Van ‘alleen’ zorg verlenen naar begeleiding, coaching en ondersteuning van cliënten en mantelzorg. We richten ons op de gezondheid, vitaliteit en participatie van mensen in ons werkgebied. We bieden advies, ondersteuning en begeleiding en doen dat steeds vaker samen met netwerkpartners.

Hoe we dit gaan doen laten we zien in onderstaand filmpje.

Onze gevoelde waarden

Onze gevoelde waarden zijn de som van ik + jij. Wij. Wat ons bindt is hoe we het doen en wie we zijn. Wij zijn Carintreggeland.

Bovenstaande begrippen lijken abstracte begrippen, maar schijn bedriegt. Het is wie we zijn en wat we zijn. Het zijn de begrippen die ruimte geven om bij te dragen aan een Waardevol Leven en Waardevol Werken.

Onze ambities

In de komende jaren gaan we aan de slag met onze ambities. Deze ambities dragen altijd bij aan onze overkoepelende ambities Waardevol Leven en Waardevol Werken. De ambities zijn onderverdeeld in thema’s. Dit zijn thema’s waarvan wij voorzien dat ze de komende tien jaar een grote rol gaan spelen in de manier waarop we leven, wonen en werken. Deze thema’s zijn: anders professionaliseren, anders participeren, anders wonen, anders netwerken en anders digitaliseren.