Inzet van zorgtechnologie

Meer dan ooit maakt technologie ons dagelijks leven een beetje eenvoudiger. Het verandert de manier waarop we in het leven staan en hoe we met elkaar omgaan. Logisch dat zorgtechnologie ook een steeds grotere rol gaat spelen binnen Carintreggeland. Zorgtechnologie is geen doel op zich; het is meer dan het aanschaffen van een tijdelijk hebbedingetje of een gadget. Bij de keuze voor zorgtechnologie is de cliënt het vertrekpunt. We kiezen voor digitale toepassingen als ze bijdragen aan Waardevol Leven (vergroten bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid, verbeteren welzijn en kwaliteit van leven) en Waardevol Werken (gezonder, slimmer en prettiger werken).

Binnen Carintreggeland omarmen wij de toepassing van technologie in het werk. We werken actief mee aan ontwikkeling en evaluatie van technologie in de zorg. Met als doel dat toepassing van technologie bijdraagt aan een Waardevol Leven. Omdat met toepassing van technologie een cliënt langer thuis kan blijven wonen. Of omdat technologie de mogelijkheden en leefwereld van een cliënt vergroten. Zorgtechnologie speelt dus een belangrijke rol in het ondersteunen van persoonsgerichte zorg.

In 2020 is de visie op zorgtechnologie beschreven. In deze visie staat dat we in de toekomst een waardevolle zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever willen zijn. Dat bereiken we door een innovatieve organisatie te zijn en hierin de rol van early adopter aan te nemen. In deze rol bouwen we met een voorsprong aan de inzet en toepassing van technologie. De doelstelling is dat cliënten en medewerkers gebruik kunnen én willen maken van zorgtechnologie.

In maart 2020 heeft team zorgtechnologie geïnventariseerd welke successen in 2020 met betrekking tot de inzet van zorgtechnologie  moeten worden behaald. Naast de concrete toepassingen, zoals GPS, Medido en beeldzorg is het inzetten van technologie een succes wanneer het een logisch onderdeel van het zorgproces wordt en wanneer toepassingen die in pilots van toegevoegde waarde blijken, ook daadwerkelijk geborgd en geïmplementeerd kunnen worden. Hoe willen we verder?

Het gaat er niet meer om waarbij we betrokken zijn en waar we invloed willen uitoefenen, maar wat we kunnen doen om de organisatie te ondersteunen om de stap naar Digitaal tenzij… in 2030 te kunnen maken. Dit kunnen we alleen doen wanneer het inzetten van zorgtechnologie een hogere prioriteit krijgt binnen de organisatie. Daarom gaan we het komende jaar een deel van de kwaliteitsmiddelen inzetten om een impuls te geven aan de inzet van zorgtechnologie in de intramurale setting.
 

Onze verhalen

LEVEN - Innovatie - Deel 2021 (carintreggeland.nl)